Anna Orbaczewska

Zapis z ostatniego miesiąca

(My diary entries for last month)​

2020, rysunek tuszem

Opis pracy

Moje rysunki to rodzaj dziennika z czasów pandemii. Niełatwy, obfitujący dla mnie w wiele niezrozumiałych, skrajnych emocji czas stał się katalizatorem twórczych działań, rysowanie zaś wentylem bezpieczeństwa ułatwiającym zrozumienie, nazwanie i przetrwanie tego, co się wydarza. Rysunki są moim zapisem codzienności w warunkach izolacji, sposobem na odnotowaniem emocji i refleksji o świecie czasów lockdownu. To mój Gdańsk 2020.

Na potrzeby wystawy – z większej liczby prac stworzonych głównie w marcu bieżącego roku – wyselekcjonowałam te, które uważam za najbardziej interesujące. Kolejność ich prezentacji nie jest przypadkowa: dobrałam je w taki sposób, żeby rysunki wzajemnie się dopełniały, wzmacniając swój ładunek.

Biogram

fot. Magda Myjak

Anna Orbaczewska – artystka sztuk wizualnych, zajmuje się głównie rysunkiem i malarstwem, tworzy również obiekty ceramiczne. W 1998 roku ukończyła Królewską Akademię Sztuk Pięknych w Hadze, w 1999 zaś Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku. Orbaczewska wielokrotnie otrzymała Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska oraz Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego dla Twórców Kultury. Jest także laureatką programu „Kultura polska na świecie” Instytutu Adama Mickiewicza, jak również Bremenkunststypendium. W 2019 roku otrzymała II nagrodę w konkursie Triennale Rysunku Wrocław Weltchschmerz. Prace Orbaczewskiej znajdują się w kolekcji NOMUS Nowe Muzeum Sztuki w Gdańsku, Muzeum Narodowego w Gdańsku, jak również w wielu kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą (m.in. Holandii, Niemczech, Danii, Szwecji, Francji, USA, Indiach, Japonii). Ważniejsze, wybrane wystawy indywidualne artystki : Meeting Point 3 (Kobe Studio Y3, Kobe, Japonia 2018); Odbicie (Kolonia Artystów, Gdańsk 2016); Meeting Point 2 (Gdańska Galeria Miejska, 2015); Wtedy (Galeria Wspólna, Bydgoszcz 2015); Ukryte Miejsca (Galeria Milano, Warszawa 2014); Nigdy nic nie wiadomo (Gdańska Galeria Miejska, 2011); Podejrzane Pets (Austriackie Forum Kultury, Warszawa 2007). Ważniejsze wystawy zbiorowe: Jeszcze chwila, a trafi mnie szlag (Warsaw Gallery Weekend 2019, lokal 30, Warszawa); wystawa kolekcji NOMUS Nowe Muzeum Sztuki (Muzeum Narodowe w Gdańsku, 2019); Triennale Rysunku Wrocław 2019; Feminał (Gdańska Galeria Miejska oraz Dom Norymberski w Krakowie, 2019); Wiatr od morza (Muzeum Narodowe w Gdańsku, 2018); Grass a Kaszuby (Gdańska Galeria Miejska, 2017); Znajomi Znad Morza (Wrocław ESK, 2016); Exporting Zagrzeb (Muzeum Narodowe w Gdańsku, Oddział Sztuki Współczesnej, Gdańsk 2016); Exporting Gdańsk (Gallery Barell, Zagrzeb, Chorwacja 2015).

Dorota Androsz oraz Anna Kalwajtys i Artur Lis

Bang Bang Design (Natalia Marszałek,
Katarzyna Postawka, Katarzyna Zwierzyńska, Żaneta Strawiak)

Beniovska

Karolina Bracławiec

Magda Danaj

Dolne Miasto Pany (Kora Tea Kowalska, Szymon Szyszko)

Joanna Duda

Marcin Dymiter (aka emiter)

Elvin Flamingo i Jowita Nowakowska-Gołacka

Joanna Fluder

Gdańsk Necropolitan Orchestra (Maciej Sadowski, Dawid Lipka)

Good Girl Killer (Magda Jędra, Anna Steller)

Filip Ignatowicz

Alicja Karska i Aleksandra Went

Tomasz Kopcewicz

Jacek Kornacki

Anna Królikiewicz

Julia Kul

LASY (Maciej Wojcieszkiewicz, Jacek Prościński)

Aurora Lubos

Honorata Martin

Honorata Martin i Piotr Pawlak

Dorota Nieznalska

Anna Orbaczewska

Patrycja Orzechowska

Magdalena Pela

Jakub Pieleszek

Barbara Piórkowska

Łukasz Ratajczyk

Maciej Salamon

Shoegaze & Dub (Karol Schwarz, Kasia Fortuna, Anna Knoff)

Dominika Skutnik

Iskra

Katarzyna Swinarska

Mariusz Otta

Agnieszka Szreder i Rafał Żwirek

Krzysztof Topolski (Arszyn)

Mikołaj Trzaska i Antoni Trzaska

Dorota Walentynowicz

Olgierd Walicki

Mariusz Waras

Anna Witkowska

Krzysztof Wróblewski

Piotr Wyrzykowski

Tomasz Zabłotny i Paweł Maszota

Grzegorz Zając

Iwona Zając

Marcin Zawicki

Tomek Zerek

Marek Zygmunt

Bang Bang Design (Natalia Marszałek,
Katarzyna Postawka, Katarzyna Zwierzyńska, Żaneta Strawiak)

Beniovska

Karolina Bracławiec

Magda Danaj

Dolne Miasto Pany (Kora Tea Kowalska, Szymon Szyszko)

Joanna Duda

Marcin Dymiter (aka emiter)

Elvin Flamingo i Jowita Nowakowska-Gołacka

Joanna Fluder

Gdańsk Necropolitan Orchestra (Maciej Sadowski, Dawid Lipka)

Good Girl Killer (Magda Jędra, Anna Steller)

Filip Ignatowicz

Alicja Karska i Aleksandra Went

Tomasz Kopcewicz

Jacek Kornacki

Anna Królikiewicz

Julia Kul

LASY (Maciej Wojcieszkiewicz, Jacek Prościński)

Aurora Lubos

Honorata Martin

Honorata Martin i Piotr Pawlak

Dorota Nieznalska

Anna Orbaczewska

Patrycja Orzechowska

Magdalena Pela

Jakub Pieleszek

Barbara Piórkowska

Łukasz Ratajczyk

Maciej Salamon

Shoegaze & Dub (Karol Schwarz, Kasia Fortuna, Anna Knoff)

Dominika Skutnik

Iskra

Katarzyna Swinarska

Mariusz Otta

Agnieszka Szreder i Rafał Żwirek

Krzysztof Topolski (Arszyn)

Mikołaj Trzaska i Antoni Trzaska

Dorota Walentynowicz

Olgierd Walicki

Mariusz Waras

Anna Witkowska

Krzysztof Wróblewski

Piotr Wyrzykowski

Tomasz Zabłotny i Paweł Maszota

Grzegorz Zając

Iwona Zając

Marcin Zawicki

Tomek Zerek

Marek Zygmunt

Wystawa Gdańsk 2020

Redefiniowanie zasad funkcjonowania w świecie to fundament „nowej normalności”, jaką przyniosła pandemia koronawirusa. Niepewność, niezgoda, poczucie zagrożenia – ale często również ciekawość – zdominowały krajobraz mentalny czasu kryzysu, który rozpoczął się nagle w marcu 2020 roku. Obszar kultury należy do tych, które ucierpiały najbardziej i które prawdopodobnie najdłużej ponosić będą konsekwencje zaistniałej sytuacji. Z dnia na dzień odwołano festiwale, koncerty, spotkania, wystawy, czyli wydarzenia będące dla artystów i artystek zarówno niezbędnym narzędziem twórczej ekspresji, możliwością silącego kontaktu z odbiorcami, jak i po prostu źródłem utrzymania. W tych okolicznościach Instytut Kultury Miejskiej postanowił zorganizować interdyscyplinarną wystawę on-line Gdańsk 2020, która z jednej strony jest platformą umożliwiającą odpłatną prezentację prac, z drugiej zaś oddaje głos artystkom i artystom komentującym zmieniającą się rzeczywistość.

Cele wystawy

Celem wystawy jest prezentacja prac, które nawiązują do sytuacji niepewności, izolacji, stanu zagrożenia. Pandemia przyniosła kryzys, ale też wytworzyła niezmiernie interesującą – tak z perspektywy osobistego przeżycia, jak i zjawisk obejmujących środowisko i całe społeczeństwo – sytuację emocjonalną oraz wygenerowała wiele esencjonalnych pytań, do których odnoszą się prezentowane tu prace. Co więcej, kontekst pandemii zmienił wydźwięk wielu istniejących już projektów, które również znalazły dla siebie miejsce na wystawie. Jakie były kryteria udziału? Zgłoszenia do udziału w wystawie przyjmowane były w trybie wolnego naboru, w którym udział mogli wziąć artyści i artystki mieszkający w Gdańsku lub twórczo z nim związani. Zgłoszenia mogły być przesyłane zarówno przez twórców indywidualnych, jak i kolektywy artystyczne. Wyboru dokonywano na podstawie przesłanego opisu pracy, komentarza tłumaczącego, w jaki sposób wpisuje się ona w temat wystawy oraz – w przypadku prac istniejących – dołączonego pliku cyfrowego. W przypadku nowych projektów kluczowy był opis koncepcji oraz możliwość realizacji w wymaganym terminie. Dozwolone było zgłaszanie prac wykonanych w dowolnej technice i dziedzinie, wymogiem pozostawała jedynie możliwość zaprezentowania projektu w trybie on-line.  

Wyniki naboru

W wyniku naboru trwającego od 10 do 21 kwietnia wpłynęło łącznie 437 zgłoszeń, z których kilkuosobowa komisja wybrała 50 prac prezentowanych w wystawie. Wystawę można oglądać od 3 czerwca 2020 roku pod adresem www.gdansk2020.eu.

Budżet wystawy

Część budżetu wystawy przeznaczona na honoraria artystów i artystek to 100 000 zł. Środki te pochodzą z budżetów wydarzeń Instytutu Kultury Miejskiej, z których organizacji instytucja była zmuszona zrezygnować.