Barbara Piórkowska

Terra abscondita. Zielnik kwarantanny

2020, poezja

Opis pracy

Cykl dziesięciu tekstów poetyckich jest komentarzem do prostych zdjęć ukazujących rośliny rosnące na osiedlowych trawnikach i skwerkach. Zdjęcia wykonałam przed oraz w trakcie epidemii, na różnych etapach wprowadzania ograniczeń i zakazów poruszania się.

W zamknięciu tęsknota za naturą okazuje się rozpaczliwa. W czterech ścianach bloku, wobec braku możliwości regeneracji w otoczeniu przyrody, odpoczynku od dźwięków wydawanych przez mieszkańców budynku ściśniętych w nim jak w konserwie – każdy widoczny przejaw natury staje się ikoną przetrwania, świętem i celebracją.

Jednocześnie ziemia pozostaje abscondita – zakryta. Nie zdradza tajemnicy życia i odradzania się, jest ukryta – także dosłownie, za roletą czy firaną – przed naszymi oczami. Jej znaczenie pozostaje niedostrzegalne do momentu, gdy zupełnie tracimy możliwość bezpośredniego z nią obcowania. O tym mówią powstałe teksty. Jako nośnik wybrałam poezję, ponieważ to ona najszybciej reaguje na sytuację zmiany i zaskoczenia. Trudno w warunkach zagrożenia tworzyć zajmującą czas prozę.

Każda para – zdjęcie i tekst – opatrzona tytułem będącym łacińskim określeniem sfotografowanej rośliny, tworzy swoisty minidziennik kwarantanny, zapis zmieniających się widoków za oknem i rozkwitającej, pomimo naszego unieruchomienia, wiosennej natury. Każdy element cyklu jest poetyckim wyrazem koniecznego z przyrodą kontaktu i czekania na pełną możliwość zanurzenia się w to, co zielone. Łacina to jednocześnie język taksonomii, klasyfikacji roślin, oraz język martwy, który dawno temu wyszedł z codziennego użycia. My, jako ludzie, także przestaliśmy się kontaktować z przyrodą jako organizmem, jednak nasza więź z nią musi pozostać żywa.

Utwór poetycki i fotografia czytane razem – jak ilustracja i opis z zielnika – odkryją być może jedną z tajemnic cyklu wegetacji: kontekst tego słowa różny jest w przypadku ludzi i roślin. Dla pierwszych to synonim upadku ekonomicznego i życia pozbawionego perspektyw, dla drugich przede wszystkim czas intensywnego wzrostu i rozkwitu. Tylko szanując zasoby przyrody i pozostając z nią w ścisłej, wspierającej relacji, jesteśmy w stanie – jako ludzkość – przetrwać i ocalić swoje istnienie na planecie Ziemia.

Biogram

fot. Lena Pelowska

Barbara Piórkowska – pisarka, poetka, krytyczka literacka, performerka. Autorka powieści Kraboszki (2020) o pacjentach/pacjentkach i lekarkach/lekarzach w polskim szpitalnictwie i Szklanka na pająki (2010/2018) oraz prozy Utkanki (2014). Wydała cztery tomy poetyckie, z których ostatni, Syberia, ukazał się w 2016 roku. Autorka audiobooka poetyckiego, tekstów do piosenek (płyta Piórko Natalii Grzebały). Współtwórczyni spektakli poetyckich, spacerów literackich i spacerów z twórczym pisaniem. Prowadziła pracownię kreacji literackich i blogów w Pałacu Młodzieży w Gdańsku oraz warsztaty twórczego pisania m.in. na ogólnopolskim festiwalu rozwojowym dla kobiet Progressteron. Ukończyła warsztaty pisania prozą organizowane przez Wydawnictwo Czarne. Tłumaczona na język angielski, niemiecki, rosyjski i litewski. Nominowana (2010) do Nagrody Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury „Splendor Gedanensis”. Laureatka Nagrody Gdańskich Bibliotekarzy „Pro Libro Legendo” za rok 2010. Wielokrotna stypendystka Miasta Gdańska i Marszałka Województwa Pomorskiego.

Dorota Androsz oraz Anna Kalwajtys i Artur Lis

Bang Bang Design (Natalia Marszałek,
Katarzyna Postawka, Katarzyna Zwierzyńska, Żaneta Strawiak)

Beniovska

Karolina Bracławiec

Magda Danaj

Dolne Miasto Pany (Kora Tea Kowalska, Szymon Szyszko)

Joanna Duda

Marcin Dymiter (aka emiter)

Elvin Flamingo i Jowita Nowakowska-Gołacka

Joanna Fluder

Gdańsk Necropolitan Orchestra (Maciej Sadowski, Dawid Lipka)

Good Girl Killer (Magda Jędra, Anna Steller)

Filip Ignatowicz

Alicja Karska i Aleksandra Went

Tomasz Kopcewicz

Jacek Kornacki

Anna Królikiewicz

Julia Kul

LASY (Maciej Wojcieszkiewicz, Jacek Prościński)

Aurora Lubos

Honorata Martin

Honorata Martin i Piotr Pawlak

Dorota Nieznalska

Anna Orbaczewska

Patrycja Orzechowska

Magdalena Pela

Jakub Pieleszek

Barbara Piórkowska

Łukasz Ratajczyk

Maciej Salamon

Shoegaze & Dub (Karol Schwarz, Kasia Fortuna, Anna Knoff)

Dominika Skutnik

Iskra

Katarzyna Swinarska

Mariusz Otta

Agnieszka Szreder i Rafał Żwirek

Krzysztof Topolski (Arszyn)

Mikołaj Trzaska i Antoni Trzaska

Dorota Walentynowicz

Olgierd Walicki

Mariusz Waras

Anna Witkowska

Krzysztof Wróblewski

Piotr Wyrzykowski

Tomasz Zabłotny i Paweł Maszota

Grzegorz Zając

Iwona Zając

Marcin Zawicki

Tomek Zerek

Marek Zygmunt

Bang Bang Design (Natalia Marszałek,
Katarzyna Postawka, Katarzyna Zwierzyńska, Żaneta Strawiak)

Beniovska

Karolina Bracławiec

Magda Danaj

Dolne Miasto Pany (Kora Tea Kowalska, Szymon Szyszko)

Joanna Duda

Marcin Dymiter (aka emiter)

Elvin Flamingo i Jowita Nowakowska-Gołacka

Joanna Fluder

Gdańsk Necropolitan Orchestra (Maciej Sadowski, Dawid Lipka)

Good Girl Killer (Magda Jędra, Anna Steller)

Filip Ignatowicz

Alicja Karska i Aleksandra Went

Tomasz Kopcewicz

Jacek Kornacki

Anna Królikiewicz

Julia Kul

LASY (Maciej Wojcieszkiewicz, Jacek Prościński)

Aurora Lubos

Honorata Martin

Honorata Martin i Piotr Pawlak

Dorota Nieznalska

Anna Orbaczewska

Patrycja Orzechowska

Magdalena Pela

Jakub Pieleszek

Barbara Piórkowska

Łukasz Ratajczyk

Maciej Salamon

Shoegaze & Dub (Karol Schwarz, Kasia Fortuna, Anna Knoff)

Dominika Skutnik

Iskra

Katarzyna Swinarska

Mariusz Otta

Agnieszka Szreder i Rafał Żwirek

Krzysztof Topolski (Arszyn)

Mikołaj Trzaska i Antoni Trzaska

Dorota Walentynowicz

Olgierd Walicki

Mariusz Waras

Anna Witkowska

Krzysztof Wróblewski

Piotr Wyrzykowski

Tomasz Zabłotny i Paweł Maszota

Grzegorz Zając

Iwona Zając

Marcin Zawicki

Tomek Zerek

Marek Zygmunt

Wystawa Gdańsk 2020

Redefiniowanie zasad funkcjonowania w świecie to fundament „nowej normalności”, jaką przyniosła pandemia koronawirusa. Niepewność, niezgoda, poczucie zagrożenia – ale często również ciekawość – zdominowały krajobraz mentalny czasu kryzysu, który rozpoczął się nagle w marcu 2020 roku. Obszar kultury należy do tych, które ucierpiały najbardziej i które prawdopodobnie najdłużej ponosić będą konsekwencje zaistniałej sytuacji. Z dnia na dzień odwołano festiwale, koncerty, spotkania, wystawy, czyli wydarzenia będące dla artystów i artystek zarówno niezbędnym narzędziem twórczej ekspresji, możliwością silącego kontaktu z odbiorcami, jak i po prostu źródłem utrzymania. W tych okolicznościach Instytut Kultury Miejskiej postanowił zorganizować interdyscyplinarną wystawę on-line Gdańsk 2020, która z jednej strony jest platformą umożliwiającą odpłatną prezentację prac, z drugiej zaś oddaje głos artystkom i artystom komentującym zmieniającą się rzeczywistość.

Cele wystawy

Celem wystawy jest prezentacja prac, które nawiązują do sytuacji niepewności, izolacji, stanu zagrożenia. Pandemia przyniosła kryzys, ale też wytworzyła niezmiernie interesującą – tak z perspektywy osobistego przeżycia, jak i zjawisk obejmujących środowisko i całe społeczeństwo – sytuację emocjonalną oraz wygenerowała wiele esencjonalnych pytań, do których odnoszą się prezentowane tu prace. Co więcej, kontekst pandemii zmienił wydźwięk wielu istniejących już projektów, które również znalazły dla siebie miejsce na wystawie. Jakie były kryteria udziału? Zgłoszenia do udziału w wystawie przyjmowane były w trybie wolnego naboru, w którym udział mogli wziąć artyści i artystki mieszkający w Gdańsku lub twórczo z nim związani. Zgłoszenia mogły być przesyłane zarówno przez twórców indywidualnych, jak i kolektywy artystyczne. Wyboru dokonywano na podstawie przesłanego opisu pracy, komentarza tłumaczącego, w jaki sposób wpisuje się ona w temat wystawy oraz – w przypadku prac istniejących – dołączonego pliku cyfrowego. W przypadku nowych projektów kluczowy był opis koncepcji oraz możliwość realizacji w wymaganym terminie. Dozwolone było zgłaszanie prac wykonanych w dowolnej technice i dziedzinie, wymogiem pozostawała jedynie możliwość zaprezentowania projektu w trybie on-line.  

Wyniki naboru

W wyniku naboru trwającego od 10 do 21 kwietnia wpłynęło łącznie 437 zgłoszeń, z których kilkuosobowa komisja wybrała 50 prac prezentowanych w wystawie. Wystawę można oglądać od 3 czerwca 2020 roku pod adresem www.gdansk2020.eu.

Budżet wystawy

Część budżetu wystawy przeznaczona na honoraria artystów i artystek to 100 000 zł. Środki te pochodzą z budżetów wydarzeń Instytutu Kultury Miejskiej, z których organizacji instytucja była zmuszona zrezygnować.