Mikołaj Trzaska, Antoni Trzaska 

Spacerniak, czyli »To nie jest nasz Promised Land«

2020, muzyka i wideo

muzyka: Mikołaj Trzaska  
zdjęcia i montaż: Antoni Trzaska 

Opis pracy

Naszym zamysłem było zarejestrowanie projektu muzyczno-filmowego, skomponowanie utworu, który będzie rodzajem dziennika złożonego z wiedofonicznych notatek prowadzonych przez Ojca i Syna – mimowolnych twórców spędzających czas w zamknięciu. Wynikiem naszych rodzinnych działań stał się sześciominutowy muzo-filmik, w którym opisaliśmy swoje codzienne aktywności w atmosferze odmienionych warunków bytowania. 

Krzątamy się w wąskim obszarze gospodarstwa domowego, powolnie rozszerzając krąg prywatnej wędrówki. Komponujemy muzykę inspirowaną obrazem otaczającego nas świata: pejzażem, który w obecnej sytuacji jest na wyciągnięcie ręki. Rejestrujemy przesuwające się przed oczami przedmioty, śledzimy wędrówki spojrzeń wodzących po sylwetce i konturze mebli, naczyń, różnego rodzaju narzędzi – bardziej lub mniej potrzebnych przedmiotów. Widok za oknem staje się światem nieosiągalnym. Wszystko to jest partyturą, inspiracją skromnych działań. 

Biogram

Antoni Trzaska (ur. 2004 w Gdańsku) – należy do pierwszego rocznika uczniów, który utracili możliwość uczęszczania do gimnazjum, obecnie kończy pierwszą klasę w Liceum Plastycznym w Gdyni Orłowie na kierunku techniki graficzne. Już jako mały chłopak zdradzał talenty artystyczne, dużo rysował tworzył różne konstrukcje oraz instalacje z papieru. Jak każdy dzieciak w tamtych czasach, uwielbiał godzinami budować z klocków lego. Jest wszechstronnie uzdolniony. Obecnie poza rysowaniem, rzeźbieniem i malowaniem tworzy muzykę i pisze teksty piosenek. Ostatnio próbuje swych sił jako autor zdjęć i montażysta. Jego pierwsze doświadczenie w tym zakresie to nakręcony i zmontowany videoclip, zrealizowany na zamówienie Wrocławskiego Ośrodka Działań Twórczych Firlej.  

Mikołaj Trzaska – saksofonista, klarnecista basowy, kompozytor muzyki filmowej. W latach 1988-1991 studiował sztuki piękne. Wyrósł na gruncie yassu – ruchu artystyczno-społecznego, który na przełomie lat 80. i 90. zbuntował się przeciw skostnieniu krajowego środowiska jazzowego. Trzaska był współzałożycielem najważniejszej formacji z obszaru muzyki yassowej, legendarnej Miłości oraz (wciąż aktywnego) Łoskotu. Choć impet yassu wygasł wiele lat temu, muzyk stał się czołową postacią krajowej sceny improwizowanej. Po okresie yassowym, nagrał kilka skupionych i wyciszonych płyt z braćmi Olesiami. Akompaniował także poetom, Świetlickiemu i Andruchowyczowi, tworzył projekty muzyczno-literackie z Andrzejem Stasiukiem. Dziś jest liderem międzynarodowego tria Volumen, Kwartetu Klarnetowego IRCHA; jest członkiem wykonującego muzykę żydowską zespołu Shofar. Przede wszystkim jednak realizuje się na gruncie radykalnego free jazzu, współpracując z tuzami światowej wolnej improwizacji, m.in. z Lesterem Bowie,  Peterem Brötzmannem, Joe McPhee, Kenem Vandermakiem, Evanem Parkerem. Jest również uznanym kompozytorem muzyki filmowej,  od lat wspólpracuje z Wojciechem Smarzowskim, a jego muzykę można usłyszeć w filmach: Dom ZłyRóżaDrogówkaWołyń i Kler. Urodził się i mieszka w Gdańsku. 

Dorota Androsz oraz Anna Kalwajtys i Artur Lis

Bang Bang Design (Natalia Marszałek,
Katarzyna Postawka, Katarzyna Zwierzyńska, Żaneta Strawiak)

Beniovska

Karolina Bracławiec

Magda Danaj

Dolne Miasto Pany (Kora Tea Kowalska, Szymon Szyszko)

Joanna Duda

Marcin Dymiter (aka emiter)

Elvin Flamingo i Jowita Nowakowska-Gołacka

Joanna Fluder

Gdańsk Necropolitan Orchestra (Maciej Sadowski, Dawid Lipka)

Good Girl Killer (Magda Jędra, Anna Steller)

Filip Ignatowicz

Alicja Karska i Aleksandra Went

Tomasz Kopcewicz

Jacek Kornacki

Anna Królikiewicz

Julia Kul

LASY (Maciej Wojcieszkiewicz, Jacek Prościński)

Aurora Lubos

Honorata Martin

Honorata Martin i Piotr Pawlak

Dorota Nieznalska

Anna Orbaczewska

Patrycja Orzechowska

Magdalena Pela

Jakub Pieleszek

Barbara Piórkowska

Łukasz Ratajczyk

Maciej Salamon

Shoegaze & Dub (Karol Schwarz, Kasia Fortuna, Anna Knoff)

Dominika Skutnik

Iskra

Katarzyna Swinarska

Mariusz Otta

Agnieszka Szreder i Rafał Żwirek

Krzysztof Topolski (Arszyn)

Mikołaj Trzaska i Antoni Trzaska

Dorota Walentynowicz

Olgierd Walicki

Mariusz Waras

Anna Witkowska

Krzysztof Wróblewski

Piotr Wyrzykowski

Tomasz Zabłotny i Paweł Maszota

Grzegorz Zając

Iwona Zając

Marcin Zawicki

Tomek Zerek

Marek Zygmunt

Bang Bang Design (Natalia Marszałek,
Katarzyna Postawka, Katarzyna Zwierzyńska, Żaneta Strawiak)

Beniovska

Karolina Bracławiec

Magda Danaj

Dolne Miasto Pany (Kora Tea Kowalska, Szymon Szyszko)

Joanna Duda

Marcin Dymiter (aka emiter)

Elvin Flamingo i Jowita Nowakowska-Gołacka

Joanna Fluder

Gdańsk Necropolitan Orchestra (Maciej Sadowski, Dawid Lipka)

Good Girl Killer (Magda Jędra, Anna Steller)

Filip Ignatowicz

Alicja Karska i Aleksandra Went

Tomasz Kopcewicz

Jacek Kornacki

Anna Królikiewicz

Julia Kul

LASY (Maciej Wojcieszkiewicz, Jacek Prościński)

Aurora Lubos

Honorata Martin

Honorata Martin i Piotr Pawlak

Dorota Nieznalska

Anna Orbaczewska

Patrycja Orzechowska

Magdalena Pela

Jakub Pieleszek

Barbara Piórkowska

Łukasz Ratajczyk

Maciej Salamon

Shoegaze & Dub (Karol Schwarz, Kasia Fortuna, Anna Knoff)

Dominika Skutnik

Iskra

Katarzyna Swinarska

Mariusz Otta

Agnieszka Szreder i Rafał Żwirek

Krzysztof Topolski (Arszyn)

Mikołaj Trzaska i Antoni Trzaska

Dorota Walentynowicz

Olgierd Walicki

Mariusz Waras

Anna Witkowska

Krzysztof Wróblewski

Piotr Wyrzykowski

Tomasz Zabłotny i Paweł Maszota

Grzegorz Zając

Iwona Zając

Marcin Zawicki

Tomek Zerek

Marek Zygmunt

Wystawa Gdańsk 2020

Redefiniowanie zasad funkcjonowania w świecie to fundament „nowej normalności”, jaką przyniosła pandemia koronawirusa. Niepewność, niezgoda, poczucie zagrożenia – ale często również ciekawość – zdominowały krajobraz mentalny czasu kryzysu, który rozpoczął się nagle w marcu 2020 roku. Obszar kultury należy do tych, które ucierpiały najbardziej i które prawdopodobnie najdłużej ponosić będą konsekwencje zaistniałej sytuacji. Z dnia na dzień odwołano festiwale, koncerty, spotkania, wystawy, czyli wydarzenia będące dla artystów i artystek zarówno niezbędnym narzędziem twórczej ekspresji, możliwością silącego kontaktu z odbiorcami, jak i po prostu źródłem utrzymania. W tych okolicznościach Instytut Kultury Miejskiej postanowił zorganizować interdyscyplinarną wystawę on-line Gdańsk 2020, która z jednej strony jest platformą umożliwiającą odpłatną prezentację prac, z drugiej zaś oddaje głos artystkom i artystom komentującym zmieniającą się rzeczywistość.

Cele wystawy

Celem wystawy jest prezentacja prac, które nawiązują do sytuacji niepewności, izolacji, stanu zagrożenia. Pandemia przyniosła kryzys, ale też wytworzyła niezmiernie interesującą – tak z perspektywy osobistego przeżycia, jak i zjawisk obejmujących środowisko i całe społeczeństwo – sytuację emocjonalną oraz wygenerowała wiele esencjonalnych pytań, do których odnoszą się prezentowane tu prace. Co więcej, kontekst pandemii zmienił wydźwięk wielu istniejących już projektów, które również znalazły dla siebie miejsce na wystawie. Jakie były kryteria udziału? Zgłoszenia do udziału w wystawie przyjmowane były w trybie wolnego naboru, w którym udział mogli wziąć artyści i artystki mieszkający w Gdańsku lub twórczo z nim związani. Zgłoszenia mogły być przesyłane zarówno przez twórców indywidualnych, jak i kolektywy artystyczne. Wyboru dokonywano na podstawie przesłanego opisu pracy, komentarza tłumaczącego, w jaki sposób wpisuje się ona w temat wystawy oraz – w przypadku prac istniejących – dołączonego pliku cyfrowego. W przypadku nowych projektów kluczowy był opis koncepcji oraz możliwość realizacji w wymaganym terminie. Dozwolone było zgłaszanie prac wykonanych w dowolnej technice i dziedzinie, wymogiem pozostawała jedynie możliwość zaprezentowania projektu w trybie on-line.  

Wyniki naboru

W wyniku naboru trwającego od 10 do 21 kwietnia wpłynęło łącznie 437 zgłoszeń, z których kilkuosobowa komisja wybrała 50 prac prezentowanych w wystawie. Wystawę można oglądać od 3 czerwca 2020 roku pod adresem www.gdansk2020.eu.

Budżet wystawy

Część budżetu wystawy przeznaczona na honoraria artystów i artystek to 100 000 zł. Środki te pochodzą z budżetów wydarzeń Instytutu Kultury Miejskiej, z których organizacji instytucja była zmuszona zrezygnować.