Gdańsk Necropolitan Orchestra 

(Maciej Sadowski i Dawid Lipka)

puste miasto Gdańsk

2020, projekt muzyczny

Opis pracy

Projekt puste miasto Gdańsk powstał spontanicznie, jako odpowiedź na pojawienie się nagłego braku w naszym codziennym funkcjonowaniu. Jako artyści, którzy w swojej sztuce duży akcent kładą na element performatywny, koncertując i kontaktując się na co dzień z publicznością, ze szczególną dezorientacją odbieramy przymus izolacji. W naszych twórczych działaniach poszukujemy zawsze nowych środków wyrazu i ekspresji artystycznej opartych i silnie skoncentrowanych na intymnej relacji ze słuchaczem, w której twórca i obserwator stają się jednym. Bez interakcji z publicznością nasze dzieła są niepełne, niewystarczające i wybrakowane. Muzyka, która powstaje w trakcie naszych koncertów jest zależna od miejsca, atmosfery, którą współtworzą przybyli widzowie, od rozmowy z nimi i przede wszystkim od ich reakcji podczas słuchania naszej gry. Obecny brak owej relacji buduje w nas uczucie pustki – jesteśmy sami i nasze działania wydają się być pozbawione głębszego sensu i wartości. Dlatego 6 kwietnia tego roku postanowiliśmy zagrać na żywo w miejscach, w których życie nagle się zatrzymało. Stworzone przez nas improwizowane etiudy nagrywane w opustoszałych przestrzeniach miasta (w jego urbanistycznej i przyrodniczej tkance) dają wyraz odczuwanej przez nas niemocy.

Rzeczywistość, jaka nastała wraz z pandemią, w całej swojej przytłaczającej powadze tworzy anturaż, który aż nazbyt dobrze koresponduje z tworzonym przez nas wizerunkiem i charakterem zespołu. Cmentarna, osnuta wokół tematu śmierci narracja, jaką wykorzystujemy dla opisania naszej muzyki, zawsze była po części przejaskrawiona, parodystyczna i służyć miała jako katalizator naszych lęków, poczucia niepewności i zagubienia w świecie. Dodatkowo jednak dawała pretekst do poruszania ważnych dla nas tematów związanych ze śmiercią sztuki, jaką cenimy, z zatraceniem głębokiego kontaktu między ludźmi, zainteresowania drugim człowiekiem i światem, brakiem dialogu na tematy ważne i wieloma innymi wartościowymi zjawiskami, które wydają się nam niechybnie pieśnią przeszłości. Pieśnią, której melodię próbujemy sobie przypomnieć i o której próbujemy opowiedzieć.

Tymczasem bieg zdarzeń dostarczył nam z nawiązką przerażającej i mrocznej atmosfery – takiej, którą dotąd próbowaliśmy roztaczać wokół własnej twórczości. Trudno nam teraz oddzielić artystyczną kreację od tego, co dzieje się naprawdę. Poza tym przeraża nas wszechobecny chaos, dzielimy poczucie niepewności z wszystkimi środowiskami twórczymi. Nie wiadomo, jak to się dla nas skończy. Przekonujące scenariusze pisane są w pesymistycznym tonie.

Biogram

fot. Marika Morawiec

Gdańsk Necropolitan Orchestra – projekt muzyczny, który od 2018 roku realizują w Gdańsku Maciej Sadowski i Dawid Lipka. W ramach przedsięwzięcia powstaje muzyka, która wymyka się prostym klasyfikacjom gatunkowym. Można ją osadzić w rejonach yassu, muzyki eksperymentalnej, free jazzu oraz muzyki nowej. GNO to bardzo rzadko spotykany duet na trąbkę i kontrabas, który prezentuje pełną gamę możliwości wynikających z dialogu tych instrumentów. W swoich improwizacjach Sadowski i Lipka przekazują słuchaczom silne emocje będące wypadkową refleksji nad motywami szczególnie dla nich ważnymi: wewnętrznym poczuciem zagubienia powodowanym przez skomplikowanie współczesnego świata, niemożnością odnalezienia się w kulturze masowej, codzienną egzystencją w rzeczywistości pozbawionej choćby cienia prawdziwej sztuki. Emocjonalnie muzyka duetu zabarwiona jest lękiem, rozpaczą i niemal fatalistycznym brakiem nadziei na jakąkolwiek zmianę. Dotychczas twórcy wydali debiutancki album zatytułowany Necrosofia. Na wiosenną premierę oczekuje druga płyta, Gdańska Jesień Yassowa.

Dorota Androsz oraz Anna Kalwajtys i Artur Lis

Bang Bang Design (Natalia Marszałek,
Katarzyna Postawka, Katarzyna Zwierzyńska, Żaneta Strawiak)

Beniovska

Karolina Bracławiec

Magda Danaj

Dolne Miasto Pany (Kora Tea Kowalska, Szymon Szyszko)

Joanna Duda

Marcin Dymiter (aka emiter)

Elvin Flamingo i Jowita Nowakowska-Gołacka

Joanna Fluder

Gdańsk Necropolitan Orchestra (Maciej Sadowski, Dawid Lipka)

Good Girl Killer (Magda Jędra, Anna Steller)

Filip Ignatowicz

Alicja Karska i Aleksandra Went

Tomasz Kopcewicz

Jacek Kornacki

Anna Królikiewicz

Julia Kul

LASY (Maciej Wojcieszkiewicz, Jacek Prościński)

Aurora Lubos

Honorata Martin

Honorata Martin i Piotr Pawlak

Dorota Nieznalska

Anna Orbaczewska

Patrycja Orzechowska

Magdalena Pela

Jakub Pieleszek

Barbara Piórkowska

Łukasz Ratajczyk

Maciej Salamon

Shoegaze & Dub (Karol Schwarz, Kasia Fortuna, Anna Knoff)

Dominika Skutnik

Iskra

Katarzyna Swinarska

Mariusz Otta

Agnieszka Szreder i Rafał Żwirek

Krzysztof Topolski (Arszyn)

Mikołaj Trzaska i Antoni Trzaska

Dorota Walentynowicz

Olgierd Walicki

Mariusz Waras

Anna Witkowska

Krzysztof Wróblewski

Piotr Wyrzykowski

Tomasz Zabłotny i Paweł Maszota

Grzegorz Zając

Iwona Zając

Marcin Zawicki

Tomek Zerek

Marek Zygmunt

Bang Bang Design (Natalia Marszałek,
Katarzyna Postawka, Katarzyna Zwierzyńska, Żaneta Strawiak)

Beniovska

Karolina Bracławiec

Magda Danaj

Dolne Miasto Pany (Kora Tea Kowalska, Szymon Szyszko)

Joanna Duda

Marcin Dymiter (aka emiter)

Elvin Flamingo i Jowita Nowakowska-Gołacka

Joanna Fluder

Gdańsk Necropolitan Orchestra (Maciej Sadowski, Dawid Lipka)

Good Girl Killer (Magda Jędra, Anna Steller)

Filip Ignatowicz

Alicja Karska i Aleksandra Went

Tomasz Kopcewicz

Jacek Kornacki

Anna Królikiewicz

Julia Kul

LASY (Maciej Wojcieszkiewicz, Jacek Prościński)

Aurora Lubos

Honorata Martin

Honorata Martin i Piotr Pawlak

Dorota Nieznalska

Anna Orbaczewska

Patrycja Orzechowska

Magdalena Pela

Jakub Pieleszek

Barbara Piórkowska

Łukasz Ratajczyk

Maciej Salamon

Shoegaze & Dub (Karol Schwarz, Kasia Fortuna, Anna Knoff)

Dominika Skutnik

Iskra

Katarzyna Swinarska

Mariusz Otta

Agnieszka Szreder i Rafał Żwirek

Krzysztof Topolski (Arszyn)

Mikołaj Trzaska i Antoni Trzaska

Dorota Walentynowicz

Olgierd Walicki

Mariusz Waras

Anna Witkowska

Krzysztof Wróblewski

Piotr Wyrzykowski

Tomasz Zabłotny i Paweł Maszota

Grzegorz Zając

Iwona Zając

Marcin Zawicki

Tomek Zerek

Marek Zygmunt

Wystawa Gdańsk 2020

Redefiniowanie zasad funkcjonowania w świecie to fundament „nowej normalności”, jaką przyniosła pandemia koronawirusa. Niepewność, niezgoda, poczucie zagrożenia – ale często również ciekawość – zdominowały krajobraz mentalny czasu kryzysu, który rozpoczął się nagle w marcu 2020 roku. Obszar kultury należy do tych, które ucierpiały najbardziej i które prawdopodobnie najdłużej ponosić będą konsekwencje zaistniałej sytuacji. Z dnia na dzień odwołano festiwale, koncerty, spotkania, wystawy, czyli wydarzenia będące dla artystów i artystek zarówno niezbędnym narzędziem twórczej ekspresji, możliwością silącego kontaktu z odbiorcami, jak i po prostu źródłem utrzymania. W tych okolicznościach Instytut Kultury Miejskiej postanowił zorganizować interdyscyplinarną wystawę on-line Gdańsk 2020, która z jednej strony jest platformą umożliwiającą odpłatną prezentację prac, z drugiej zaś oddaje głos artystkom i artystom komentującym zmieniającą się rzeczywistość.

Cele wystawy

Celem wystawy jest prezentacja prac, które nawiązują do sytuacji niepewności, izolacji, stanu zagrożenia. Pandemia przyniosła kryzys, ale też wytworzyła niezmiernie interesującą – tak z perspektywy osobistego przeżycia, jak i zjawisk obejmujących środowisko i całe społeczeństwo – sytuację emocjonalną oraz wygenerowała wiele esencjonalnych pytań, do których odnoszą się prezentowane tu prace. Co więcej, kontekst pandemii zmienił wydźwięk wielu istniejących już projektów, które również znalazły dla siebie miejsce na wystawie. Jakie były kryteria udziału? Zgłoszenia do udziału w wystawie przyjmowane były w trybie wolnego naboru, w którym udział mogli wziąć artyści i artystki mieszkający w Gdańsku lub twórczo z nim związani. Zgłoszenia mogły być przesyłane zarówno przez twórców indywidualnych, jak i kolektywy artystyczne. Wyboru dokonywano na podstawie przesłanego opisu pracy, komentarza tłumaczącego, w jaki sposób wpisuje się ona w temat wystawy oraz – w przypadku prac istniejących – dołączonego pliku cyfrowego. W przypadku nowych projektów kluczowy był opis koncepcji oraz możliwość realizacji w wymaganym terminie. Dozwolone było zgłaszanie prac wykonanych w dowolnej technice i dziedzinie, wymogiem pozostawała jedynie możliwość zaprezentowania projektu w trybie on-line.  

Wyniki naboru

W wyniku naboru trwającego od 10 do 21 kwietnia wpłynęło łącznie 437 zgłoszeń, z których kilkuosobowa komisja wybrała 50 prac prezentowanych w wystawie. Wystawę można oglądać od 3 czerwca 2020 roku pod adresem www.gdansk2020.eu.

Budżet wystawy

Część budżetu wystawy przeznaczona na honoraria artystów i artystek to 100 000 zł. Środki te pochodzą z budżetów wydarzeń Instytutu Kultury Miejskiej, z których organizacji instytucja była zmuszona zrezygnować.