Ania Witkowska

Piktogramy czasu zarazy

2020, cykl grafik

Opis pracy

W 2002 roku zapoczątkowałam cykl Piktogramy, który formalnie nawiązywał do piktogramów służących oznakowaniu drogi ewakuacyjnej. W warstwie znaczeniowej stworzone przeze mnie projekty zaprzeczały swoim pierwowzorom. Zamiast wskazywać wyjście mój znak wskazywał na pustą egzystencję (zamiast EXIT – EXIST). Dobrze znany element graficzny w postaci biegnącego człowieka u mnie zamknięty został w pętli (Looper), niczym chomik w kołowrotku – koło może tu symbolizować system ekonomiczny, polityczny, społeczny.

W marcu 2020 pojawiła się pandemia COVID-19. Wprowadzono obostrzenia dotyczące możliwości wychodzenia z domu i swobodnego poruszania się. Kolejna dyrektywa rządu odcięła nas od zewnętrznego świata, od natury: zamknięto lasy, plaże, parki, bulwary, część ścieżek rowerowych. Perspektywa życia ograniczonego do mieszkania i blokowiska dla wielu okazała się paraliżująca.

W tej sytuacji postanowiłam wrócić do praktyki kreślenia znaków odnoszących się do braku wyjścia, poczucia bezsilności, samotności czy strachu. W ten sposób powstał cykl Piktogramów czasu zarazy. Piktogramy rozkleiłam w swoim bloku i hali garażowej.

Biogram

fot. Adam Witkowski

Ania Witkowska – artystka sztuk wizualnych, graficzka, okazjonalna kuratorka. Absolwentka gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie w 2018 roku na Wydziale Rzeźby i Intermediów uzyskała tytuł doktora. Wykładowczyni Akademii Sztuki w Szczecinie; prowadzi również zajęcia na studiach niestacjonarnych w swojej rodzimej uczelni. Tworzy samodzielnie lub w duecie artystycznym z Adamem Witkowskim. Jej projekty często mają syntetyczny, graficzny charakter, wprowadza do nich elementy tekstu. Artystka posługuje się wideo, fotografią, instalacją lub obiektem. Jej wczesne realizacje (piktogramy, murale, lightboxy) miały charakter designerskiego piractwa, reklamowej poetyki o wymiarze egzystencjalnym. Prace Ani cechuje przewrotność, wyczuwalny w nich jest sampling rzeczywistości zabarwiony dużą dawką pesymizmu. Niedosłowne strach czy śmierć to częste motywy jej twórczości (filmy Treasure, Taki pejzaż, instalacja Czarna chmura), lecz wszechogarniające poczucie pustki w jej pracach nie przygnębia. W 2017 roku ukazała się zredagowana i zaprojektowana przez nią publikacja Znajomi znad morza dotycząca samoorganizacji artystycznej oraz działalności kolektywnej w Trójmieście w latach 2002-2016 – tytuł publikacji to jednocześnie nazwa artystycznego kolektywu studenckiego, który współtworzyła. Jej prace znajdują się w kolekcji Narodowej Galerii Sztuki „Zachęta”, NOMUS Nowe Muzeum Sztuki Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku w budowie, w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu oraz u kolekcjonerów prywatnych.

Dorota Androsz oraz Anna Kalwajtys i Artur Lis

Bang Bang Design (Natalia Marszałek,
Katarzyna Postawka, Katarzyna Zwierzyńska, Żaneta Strawiak)

Beniovska

Karolina Bracławiec

Magda Danaj

Dolne Miasto Pany (Kora Tea Kowalska, Szymon Szyszko)

Joanna Duda

Marcin Dymiter (aka emiter)

Elvin Flamingo i Jowita Nowakowska-Gołacka

Joanna Fluder

Gdańsk Necropolitan Orchestra (Maciej Sadowski, Dawid Lipka)

Good Girl Killer (Magda Jędra, Anna Steller)

Filip Ignatowicz

Alicja Karska i Aleksandra Went

Tomasz Kopcewicz

Jacek Kornacki

Anna Królikiewicz

Julia Kul

LASY (Maciej Wojcieszkiewicz, Jacek Prościński)

Aurora Lubos

Honorata Martin

Honorata Martin i Piotr Pawlak

Dorota Nieznalska

Anna Orbaczewska

Patrycja Orzechowska

Magdalena Pela

Jakub Pieleszek

Barbara Piórkowska

Łukasz Ratajczyk

Maciej Salamon

Shoegaze & Dub (Karol Schwarz, Kasia Fortuna, Anna Knoff)

Dominika Skutnik

Iskra

Katarzyna Swinarska

Mariusz Otta

Agnieszka Szreder i Rafał Żwirek

Krzysztof Topolski (Arszyn)

Mikołaj Trzaska i Antoni Trzaska

Dorota Walentynowicz

Olgierd Walicki

Mariusz Waras

Anna Witkowska

Krzysztof Wróblewski

Piotr Wyrzykowski

Tomasz Zabłotny i Paweł Maszota

Grzegorz Zając

Iwona Zając

Marcin Zawicki

Tomek Zerek

Marek Zygmunt

Bang Bang Design (Natalia Marszałek,
Katarzyna Postawka, Katarzyna Zwierzyńska, Żaneta Strawiak)

Beniovska

Karolina Bracławiec

Magda Danaj

Dolne Miasto Pany (Kora Tea Kowalska, Szymon Szyszko)

Joanna Duda

Marcin Dymiter (aka emiter)

Elvin Flamingo i Jowita Nowakowska-Gołacka

Joanna Fluder

Gdańsk Necropolitan Orchestra (Maciej Sadowski, Dawid Lipka)

Good Girl Killer (Magda Jędra, Anna Steller)

Filip Ignatowicz

Alicja Karska i Aleksandra Went

Tomasz Kopcewicz

Jacek Kornacki

Anna Królikiewicz

Julia Kul

LASY (Maciej Wojcieszkiewicz, Jacek Prościński)

Aurora Lubos

Honorata Martin

Honorata Martin i Piotr Pawlak

Dorota Nieznalska

Anna Orbaczewska

Patrycja Orzechowska

Magdalena Pela

Jakub Pieleszek

Barbara Piórkowska

Łukasz Ratajczyk

Maciej Salamon

Shoegaze & Dub (Karol Schwarz, Kasia Fortuna, Anna Knoff)

Dominika Skutnik

Iskra

Katarzyna Swinarska

Mariusz Otta

Agnieszka Szreder i Rafał Żwirek

Krzysztof Topolski (Arszyn)

Mikołaj Trzaska i Antoni Trzaska

Dorota Walentynowicz

Olgierd Walicki

Mariusz Waras

Anna Witkowska

Krzysztof Wróblewski

Piotr Wyrzykowski

Tomasz Zabłotny i Paweł Maszota

Grzegorz Zając

Iwona Zając

Marcin Zawicki

Tomek Zerek

Marek Zygmunt

Wystawa Gdańsk 2020

Redefiniowanie zasad funkcjonowania w świecie to fundament „nowej normalności”, jaką przyniosła pandemia koronawirusa. Niepewność, niezgoda, poczucie zagrożenia – ale często również ciekawość – zdominowały krajobraz mentalny czasu kryzysu, który rozpoczął się nagle w marcu 2020 roku. Obszar kultury należy do tych, które ucierpiały najbardziej i które prawdopodobnie najdłużej ponosić będą konsekwencje zaistniałej sytuacji. Z dnia na dzień odwołano festiwale, koncerty, spotkania, wystawy, czyli wydarzenia będące dla artystów i artystek zarówno niezbędnym narzędziem twórczej ekspresji, możliwością silącego kontaktu z odbiorcami, jak i po prostu źródłem utrzymania. W tych okolicznościach Instytut Kultury Miejskiej postanowił zorganizować interdyscyplinarną wystawę on-line Gdańsk 2020, która z jednej strony jest platformą umożliwiającą odpłatną prezentację prac, z drugiej zaś oddaje głos artystkom i artystom komentującym zmieniającą się rzeczywistość.

Cele wystawy

Celem wystawy jest prezentacja prac, które nawiązują do sytuacji niepewności, izolacji, stanu zagrożenia. Pandemia przyniosła kryzys, ale też wytworzyła niezmiernie interesującą – tak z perspektywy osobistego przeżycia, jak i zjawisk obejmujących środowisko i całe społeczeństwo – sytuację emocjonalną oraz wygenerowała wiele esencjonalnych pytań, do których odnoszą się prezentowane tu prace. Co więcej, kontekst pandemii zmienił wydźwięk wielu istniejących już projektów, które również znalazły dla siebie miejsce na wystawie. Jakie były kryteria udziału? Zgłoszenia do udziału w wystawie przyjmowane były w trybie wolnego naboru, w którym udział mogli wziąć artyści i artystki mieszkający w Gdańsku lub twórczo z nim związani. Zgłoszenia mogły być przesyłane zarówno przez twórców indywidualnych, jak i kolektywy artystyczne. Wyboru dokonywano na podstawie przesłanego opisu pracy, komentarza tłumaczącego, w jaki sposób wpisuje się ona w temat wystawy oraz – w przypadku prac istniejących – dołączonego pliku cyfrowego. W przypadku nowych projektów kluczowy był opis koncepcji oraz możliwość realizacji w wymaganym terminie. Dozwolone było zgłaszanie prac wykonanych w dowolnej technice i dziedzinie, wymogiem pozostawała jedynie możliwość zaprezentowania projektu w trybie on-line.  

Wyniki naboru

W wyniku naboru trwającego od 10 do 21 kwietnia wpłynęło łącznie 437 zgłoszeń, z których kilkuosobowa komisja wybrała 50 prac prezentowanych w wystawie. Wystawę można oglądać od 3 czerwca 2020 roku pod adresem www.gdansk2020.eu.

Budżet wystawy

Część budżetu wystawy przeznaczona na honoraria artystów i artystek to 100 000 zł. Środki te pochodzą z budżetów wydarzeń Instytutu Kultury Miejskiej, z których organizacji instytucja była zmuszona zrezygnować.