Good Girl Killer
(Magda Jędra, Anna Steller)

OK?

2020, performans

Opis pracy

Performans OK? nawiązuje do jednej ze scen z naszego spektaklu What’s wrong with happiness (2015), w której próbujemy z zamkniętymi oczami odnaleźć się na pustej scenie, nieustannie zadając sobie pytanie „OK?”. W kontekście epidemii ta scena nabiera nowego, aktualnego znaczenia: zamknięci w domach, odcięci od rodziny, przyjaciół, od codziennych, normalnych zajęć, próbujemy odnaleźć się w nowej, dziwnej rzeczywistości. Brak bezpośrednich kontaktów z ludźmi, z którymi łączy nas przyjaźń czy praca prowokuje do innej formy kontaktu wypełniającej tę narzuconą nam osobność.

Postanowiłyśmy spotkać się w połowie drogi między naszymi domami. Przebywając w izolacji, odbywamy wirtualny spacer, pokonując odległość z Sopotu, z ulicy Świemirowskiej, i z gdańskiego Wrzeszcza, z ulicy Magellana, po to, by spotkać się dokładnie pośrodku. Odległość między naszymi domami wynosi 8,5 km – dzieląc ten dystans na pół pokonamy go pieszo w naszych domach, których z nakazu władzy nie powinniśmy opuszczać bez ważnego powodu. Spotkamy się dokładnie w połowie drogi, by zadać jedno pytanie, którego prostota oddaje troskę o druga osobę.

Biogram

fot. Michał Szlaga

Good Girl Killer – kolektyw założony w 2005 roku przez Magdę Jędrę, Annę Steller, Zbigniewa Bieńkowskiego i Grzegorza Welizarowicza; obecnie tworzą go Anna i Magda. W swojej twórczości GGK zaciera formalne granice między różnymi dziedzinami sztuki, łącząc przy tym inspiracje kulturą wysoką i popkulturą. Kreowana przez zespół – za każdym razem na nowo – stylistyka określa samych twórców, ich doświadczenia i idee, będąc odbiciem ich fascynacji i eksperymentów, które przeprowadzają – tak na sobie, jak i na sztuce. 

Magda Jędra – tancerka, performerka, choreografka. Współzałożycielka kolektywu Good Girl Killer, z którym od dłuższego czasu tworzy spektakle wystawiane w przestrzeniach teatralnych, galeriach i przestrzeniach miejskich. Blisko jej do idei performansu i nurtu site-specific. Lubi przełamywać konwencje i łączyć odmienne stylistyki. W pracy nad spektaklem jej głównym założeniem jest praca w procesie, a najważniejszą motywacją staje się poszukiwanie specyficznej jakości ruchu właściwej dla zbudowania wyrazistej wypowiedzi. Stworzyła kilka prac solowych, ale nade wszystko ceni sobie kontakt z innymi twórcami. Chętnie współpracuje z ludźmi, którzy różnymi rzeczami zajmują się, niekoniecznie związanymi z kategorią sztuki. Jej ostatnią fascynacją są zioła, pąki i pędy. Próbuje rozpoznać to, co rośnie dookoła. Uważna konsumentka. Mieszka w Gdańsku na Wzgórzu Magellana.

Anna Steller – tancerka, performerka i choreografka. Absolwentka Slawistyki na Uniwersytecie Gdańskim. Na scenie występuje od 1993 roku. Od wielu lat tworzy spektakle taneczne, akcje performatywne oraz performanse typu site-specific. Współpracuje z wieloma choreografami, reżyserami, artystami wizualnymi, m.in.: Krzysztofem Leonem Dziemaszkiewiczem, Anną Królikiewicz, Anitą Wach, Maciejem Salamonem, Ramoną Nagabczyńską, Tomkiem Bazanem, Nigel Charnock, Rebeccą Lazier. Od 1993 roku tańczy w Teatrze Dada von Bzdulow. W 2005 roku współzałożyła zespół Good Girl Killer. Jako performerka koncentruje się głównie na przejrzystości przekazu, na radykalnych rozwiązaniach artystycznych. Interesuje ją praca w duecie, praca z artystami o innych zainteresowaniach, negocjacja na polu sztuki, z której rodzi się nowa, świeża jakość. Interdyscyplinarność tańca i sztuki scenicznej to obszar, który bada od lat, próbując zrozumieć i przekazać publiczności ważne dla niej treści i koncepcje.

Dorota Androsz oraz Anna Kalwajtys i Artur Lis

Bang Bang Design (Natalia Marszałek,
Katarzyna Postawka, Katarzyna Zwierzyńska, Żaneta Strawiak)

Beniovska

Karolina Bracławiec

Magda Danaj

Dolne Miasto Pany (Kora Tea Kowalska, Szymon Szyszko)

Joanna Duda

Marcin Dymiter (aka emiter)

Elvin Flamingo i Jowita Nowakowska-Gołacka

Joanna Fluder

Gdańsk Necropolitan Orchestra (Maciej Sadowski, Dawid Lipka)

Good Girl Killer (Magda Jędra, Anna Steller)

Filip Ignatowicz

Alicja Karska i Aleksandra Went

Tomasz Kopcewicz

Jacek Kornacki

Anna Królikiewicz

Julia Kul

LASY (Maciej Wojcieszkiewicz, Jacek Prościński)

Aurora Lubos

Honorata Martin

Honorata Martin i Piotr Pawlak

Dorota Nieznalska

Anna Orbaczewska

Patrycja Orzechowska

Magdalena Pela

Jakub Pieleszek

Barbara Piórkowska

Łukasz Ratajczyk

Maciej Salamon

Shoegaze & Dub (Karol Schwarz, Kasia Fortuna, Anna Knoff)

Dominika Skutnik

Iskra

Katarzyna Swinarska

Mariusz Otta

Agnieszka Szreder i Rafał Żwirek

Krzysztof Topolski (Arszyn)

Mikołaj Trzaska i Antoni Trzaska

Dorota Walentynowicz

Olgierd Walicki

Mariusz Waras

Anna Witkowska

Krzysztof Wróblewski

Piotr Wyrzykowski

Tomasz Zabłotny i Paweł Maszota

Grzegorz Zając

Iwona Zając

Marcin Zawicki

Tomek Zerek

Marek Zygmunt

Bang Bang Design (Natalia Marszałek,
Katarzyna Postawka, Katarzyna Zwierzyńska, Żaneta Strawiak)

Beniovska

Karolina Bracławiec

Magda Danaj

Dolne Miasto Pany (Kora Tea Kowalska, Szymon Szyszko)

Joanna Duda

Marcin Dymiter (aka emiter)

Elvin Flamingo i Jowita Nowakowska-Gołacka

Joanna Fluder

Gdańsk Necropolitan Orchestra (Maciej Sadowski, Dawid Lipka)

Good Girl Killer (Magda Jędra, Anna Steller)

Filip Ignatowicz

Alicja Karska i Aleksandra Went

Tomasz Kopcewicz

Jacek Kornacki

Anna Królikiewicz

Julia Kul

LASY (Maciej Wojcieszkiewicz, Jacek Prościński)

Aurora Lubos

Honorata Martin

Honorata Martin i Piotr Pawlak

Dorota Nieznalska

Anna Orbaczewska

Patrycja Orzechowska

Magdalena Pela

Jakub Pieleszek

Barbara Piórkowska

Łukasz Ratajczyk

Maciej Salamon

Shoegaze & Dub (Karol Schwarz, Kasia Fortuna, Anna Knoff)

Dominika Skutnik

Iskra

Katarzyna Swinarska

Mariusz Otta

Agnieszka Szreder i Rafał Żwirek

Krzysztof Topolski (Arszyn)

Mikołaj Trzaska i Antoni Trzaska

Dorota Walentynowicz

Olgierd Walicki

Mariusz Waras

Anna Witkowska

Krzysztof Wróblewski

Piotr Wyrzykowski

Tomasz Zabłotny i Paweł Maszota

Grzegorz Zając

Iwona Zając

Marcin Zawicki

Tomek Zerek

Marek Zygmunt

Wystawa Gdańsk 2020

Redefiniowanie zasad funkcjonowania w świecie to fundament „nowej normalności”, jaką przyniosła pandemia koronawirusa. Niepewność, niezgoda, poczucie zagrożenia – ale często również ciekawość – zdominowały krajobraz mentalny czasu kryzysu, który rozpoczął się nagle w marcu 2020 roku. Obszar kultury należy do tych, które ucierpiały najbardziej i które prawdopodobnie najdłużej ponosić będą konsekwencje zaistniałej sytuacji. Z dnia na dzień odwołano festiwale, koncerty, spotkania, wystawy, czyli wydarzenia będące dla artystów i artystek zarówno niezbędnym narzędziem twórczej ekspresji, możliwością silącego kontaktu z odbiorcami, jak i po prostu źródłem utrzymania. W tych okolicznościach Instytut Kultury Miejskiej postanowił zorganizować interdyscyplinarną wystawę on-line Gdańsk 2020, która z jednej strony jest platformą umożliwiającą odpłatną prezentację prac, z drugiej zaś oddaje głos artystkom i artystom komentującym zmieniającą się rzeczywistość.

Cele wystawy

Celem wystawy jest prezentacja prac, które nawiązują do sytuacji niepewności, izolacji, stanu zagrożenia. Pandemia przyniosła kryzys, ale też wytworzyła niezmiernie interesującą – tak z perspektywy osobistego przeżycia, jak i zjawisk obejmujących środowisko i całe społeczeństwo – sytuację emocjonalną oraz wygenerowała wiele esencjonalnych pytań, do których odnoszą się prezentowane tu prace. Co więcej, kontekst pandemii zmienił wydźwięk wielu istniejących już projektów, które również znalazły dla siebie miejsce na wystawie. Jakie były kryteria udziału? Zgłoszenia do udziału w wystawie przyjmowane były w trybie wolnego naboru, w którym udział mogli wziąć artyści i artystki mieszkający w Gdańsku lub twórczo z nim związani. Zgłoszenia mogły być przesyłane zarówno przez twórców indywidualnych, jak i kolektywy artystyczne. Wyboru dokonywano na podstawie przesłanego opisu pracy, komentarza tłumaczącego, w jaki sposób wpisuje się ona w temat wystawy oraz – w przypadku prac istniejących – dołączonego pliku cyfrowego. W przypadku nowych projektów kluczowy był opis koncepcji oraz możliwość realizacji w wymaganym terminie. Dozwolone było zgłaszanie prac wykonanych w dowolnej technice i dziedzinie, wymogiem pozostawała jedynie możliwość zaprezentowania projektu w trybie on-line.  

Wyniki naboru

W wyniku naboru trwającego od 10 do 21 kwietnia wpłynęło łącznie 437 zgłoszeń, z których kilkuosobowa komisja wybrała 50 prac prezentowanych w wystawie. Wystawę można oglądać od 3 czerwca 2020 roku pod adresem www.gdansk2020.eu.

Budżet wystawy

Część budżetu wystawy przeznaczona na honoraria artystów i artystek to 100 000 zł. Środki te pochodzą z budżetów wydarzeń Instytutu Kultury Miejskiej, z których organizacji instytucja była zmuszona zrezygnować.