Tomasz Zabłotny, Paweł Maszota

Mały Dom na Szynach

2015, projekt architektoniczny

Opis pracy

Projekt pod nazwą Mały Dom Na Szynach został opracowany w 2015 roku jako praca zgłoszona w ogólnopolskim konkursie dla projektantów. Głównym celem konkursu było wyłonienie oryginalnych koncepcji jednostki mieszkaniowej o możliwie małych rozmiarach, a tym samym odpowiedź na pytanie, ile faktycznie przestrzeni potrzeba, aby jedna osoba mogła tymczasowo zamieszkać w odosobnieniu czy izolacji, zaspokajając przy tym swoje podstawowe potrzeby. W celu zminimalizowania zajmowanej przez jednostkę powierzchni zaproponowano rozwiązanie umożliwiające jej zsuwanie, gdy jest nieużywana oraz rozsuwanie podczas jej użytkowania. Aby możliwie ułatwić ten proces, jednostkę opracowano jako moduł dwuczęściowy na systemach jezdnych przystosowanych do umieszczenia na nieużywanych szynach, które często stanowią element poprzemysłowych przestrzeni miejskich. Torowiska, pozostawione często jako relikt dawnej tożsamości miejsc oraz walor nowych przestrzeni publicznych, są elementem niewykorzystanej infrastruktury obszarów, które na wczesnym etapie rewitalizacji są terenem częstych działań artystycznych bądź eksperymentalnych. Wyróżniona w konkursie koncepcja zakładała rozmieszczenie jednostek na pozostałościach torowisk na terenach dawnej Stoczni Cesarskiej w Gdańsku z możliwością ich składowania w jednej z hal.

Aktualna sytuacja związana z pandemią COVID-19 zmusza świat do dyskusji na temat izolacji, domu, podstawowych potrzeb, a także odległości i przestrzeni. Mamy do czynienia z zagrożeniem, w walce z którym należy stosować izolację. O ile czasowe zapewnienie schronienia zbiorowości jest problemem, który świat miał okazję przepracowywać w ostatnich latach, o tyle system izolowania pojedynczych osób, który zapewniałby jednocześnie godne warunki życia jest wyzwaniem wciąż nowym. Czytamy o ludziach, którzy z uwagi na wykonywany zawód (lekarz, pielęgniarka, kurier) obawiają się o zdrowie członków rodziny. Takie osoby, decydując się na dobrowolną izolację, najskuteczniej mogłyby spełnić swoje aktualne potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa rodzinie, zamieszkując samotnie, w jednostce, która zapewnia spełnienie podstawowych potrzeb bez konieczności dzielenia przestrzeni wspólnych, bez kontaktu z innymi ludźmi, jednocześnie przebywając w centrum miasta i w przestrzeni przyjaznej tymczasowemu życiu.

Biogram

fot. Anna Maria Sikorska

Tomasz Zabłotny (ur. 1991 w Gdańsku) – architekt, projektant wnętrz. W 2015 roku obronił projekt dyplomowy na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej pt. Budynek Biurowy na Terenie Dawnej Stoczni Cesarskiej. Praca została wyróżniona nagrodą Prezydenta Miasta Gdańska za projekt o tematyce gdańskiej. Praktyki zawodowe zdobywał w Zurychu. Aktualnie prowadzi w Sopocie autorską pracownię projektową, w której zajmuje się projektowaniem architektury i wnętrz. Współzałożyciel trójmiejskiego kolektywu artystycznego Gnojki organizującego wydarzenia muzyczno-artystyczne i odkrywającego przed uczestnikami nowe oblicze na co dzień niedostępnych miejsc na terenie Trójmiasta (willa przy ul. Goyki 3 w Sopocie, budynek dyrekcji PKO w Gdańsku i inne). Mieszka w Gdańsku.

Paweł Maszota (ur. 1988 w Gdyni) – architekt. W 2016 roku obronił projekt dyplomowy na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej zatytułowany Miasto niewidzialne. Stadium rozwoju Terenów postoczniowych w Gdańsku. W 2017 roku jego dwuosobowy zespół wygrał konkurs na opracowanie koncepcji zdroju wody pitnej w Gdańsku. Projekt zrealizowano w tym samym roku w pobliżu kościoła św. Jana w Gdańsku. Aktualnie mieszka i pracuje w Sztokholmie.

autoportret, fot. P. Maszota

Dorota Androsz oraz Anna Kalwajtys i Artur Lis

Bang Bang Design (Natalia Marszałek,
Katarzyna Postawka, Katarzyna Zwierzyńska, Żaneta Strawiak)

Beniovska

Karolina Bracławiec

Magda Danaj

Dolne Miasto Pany (Kora Tea Kowalska, Szymon Szyszko)

Joanna Duda

Marcin Dymiter (aka emiter)

Elvin Flamingo i Jowita Nowakowska-Gołacka

Joanna Fluder

Gdańsk Necropolitan Orchestra (Maciej Sadowski, Dawid Lipka)

Good Girl Killer (Magda Jędra, Anna Steller)

Filip Ignatowicz

Alicja Karska i Aleksandra Went

Tomasz Kopcewicz

Jacek Kornacki

Anna Królikiewicz

Julia Kul

LASY (Maciej Wojcieszkiewicz, Jacek Prościński)

Aurora Lubos

Honorata Martin

Honorata Martin i Piotr Pawlak

Dorota Nieznalska

Anna Orbaczewska

Patrycja Orzechowska

Magdalena Pela

Jakub Pieleszek

Barbara Piórkowska

Łukasz Ratajczyk

Maciej Salamon

Shoegaze & Dub (Karol Schwarz, Kasia Fortuna, Anna Knoff)

Dominika Skutnik

Iskra

Katarzyna Swinarska

Mariusz Otta

Agnieszka Szreder i Rafał Żwirek

Krzysztof Topolski (Arszyn)

Mikołaj Trzaska i Antoni Trzaska

Dorota Walentynowicz

Olgierd Walicki

Mariusz Waras

Anna Witkowska

Krzysztof Wróblewski

Piotr Wyrzykowski

Tomasz Zabłotny i Paweł Maszota

Grzegorz Zając

Iwona Zając

Marcin Zawicki

Tomek Zerek

Marek Zygmunt

Bang Bang Design (Natalia Marszałek,
Katarzyna Postawka, Katarzyna Zwierzyńska, Żaneta Strawiak)

Beniovska

Karolina Bracławiec

Magda Danaj

Dolne Miasto Pany (Kora Tea Kowalska, Szymon Szyszko)

Joanna Duda

Marcin Dymiter (aka emiter)

Elvin Flamingo i Jowita Nowakowska-Gołacka

Joanna Fluder

Gdańsk Necropolitan Orchestra (Maciej Sadowski, Dawid Lipka)

Good Girl Killer (Magda Jędra, Anna Steller)

Filip Ignatowicz

Alicja Karska i Aleksandra Went

Tomasz Kopcewicz

Jacek Kornacki

Anna Królikiewicz

Julia Kul

LASY (Maciej Wojcieszkiewicz, Jacek Prościński)

Aurora Lubos

Honorata Martin

Honorata Martin i Piotr Pawlak

Dorota Nieznalska

Anna Orbaczewska

Patrycja Orzechowska

Magdalena Pela

Jakub Pieleszek

Barbara Piórkowska

Łukasz Ratajczyk

Maciej Salamon

Shoegaze & Dub (Karol Schwarz, Kasia Fortuna, Anna Knoff)

Dominika Skutnik

Iskra

Katarzyna Swinarska

Mariusz Otta

Agnieszka Szreder i Rafał Żwirek

Krzysztof Topolski (Arszyn)

Mikołaj Trzaska i Antoni Trzaska

Dorota Walentynowicz

Olgierd Walicki

Mariusz Waras

Anna Witkowska

Krzysztof Wróblewski

Piotr Wyrzykowski

Tomasz Zabłotny i Paweł Maszota

Grzegorz Zając

Iwona Zając

Marcin Zawicki

Tomek Zerek

Marek Zygmunt

Wystawa Gdańsk 2020

Redefiniowanie zasad funkcjonowania w świecie to fundament „nowej normalności”, jaką przyniosła pandemia koronawirusa. Niepewność, niezgoda, poczucie zagrożenia – ale często również ciekawość – zdominowały krajobraz mentalny czasu kryzysu, który rozpoczął się nagle w marcu 2020 roku. Obszar kultury należy do tych, które ucierpiały najbardziej i które prawdopodobnie najdłużej ponosić będą konsekwencje zaistniałej sytuacji. Z dnia na dzień odwołano festiwale, koncerty, spotkania, wystawy, czyli wydarzenia będące dla artystów i artystek zarówno niezbędnym narzędziem twórczej ekspresji, możliwością silącego kontaktu z odbiorcami, jak i po prostu źródłem utrzymania. W tych okolicznościach Instytut Kultury Miejskiej postanowił zorganizować interdyscyplinarną wystawę on-line Gdańsk 2020, która z jednej strony jest platformą umożliwiającą odpłatną prezentację prac, z drugiej zaś oddaje głos artystkom i artystom komentującym zmieniającą się rzeczywistość.

Cele wystawy

Celem wystawy jest prezentacja prac, które nawiązują do sytuacji niepewności, izolacji, stanu zagrożenia. Pandemia przyniosła kryzys, ale też wytworzyła niezmiernie interesującą – tak z perspektywy osobistego przeżycia, jak i zjawisk obejmujących środowisko i całe społeczeństwo – sytuację emocjonalną oraz wygenerowała wiele esencjonalnych pytań, do których odnoszą się prezentowane tu prace. Co więcej, kontekst pandemii zmienił wydźwięk wielu istniejących już projektów, które również znalazły dla siebie miejsce na wystawie. Jakie były kryteria udziału? Zgłoszenia do udziału w wystawie przyjmowane były w trybie wolnego naboru, w którym udział mogli wziąć artyści i artystki mieszkający w Gdańsku lub twórczo z nim związani. Zgłoszenia mogły być przesyłane zarówno przez twórców indywidualnych, jak i kolektywy artystyczne. Wyboru dokonywano na podstawie przesłanego opisu pracy, komentarza tłumaczącego, w jaki sposób wpisuje się ona w temat wystawy oraz – w przypadku prac istniejących – dołączonego pliku cyfrowego. W przypadku nowych projektów kluczowy był opis koncepcji oraz możliwość realizacji w wymaganym terminie. Dozwolone było zgłaszanie prac wykonanych w dowolnej technice i dziedzinie, wymogiem pozostawała jedynie możliwość zaprezentowania projektu w trybie on-line.  

Wyniki naboru

W wyniku naboru trwającego od 10 do 21 kwietnia wpłynęło łącznie 437 zgłoszeń, z których kilkuosobowa komisja wybrała 50 prac prezentowanych w wystawie. Wystawę można oglądać od 3 czerwca 2020 roku pod adresem www.gdansk2020.eu.

Budżet wystawy

Część budżetu wystawy przeznaczona na honoraria artystów i artystek to 100 000 zł. Środki te pochodzą z budżetów wydarzeń Instytutu Kultury Miejskiej, z których organizacji instytucja była zmuszona zrezygnować.