Bang Bang Design 

(Natalia Marszałek, Katarzyna Postawka, Katarzyna Zwierzyńska, Żaneta Strawiak)

Lapidarium pandemii

2020, cykl plakatów

Opis pracy

Zawodowo najczęściej zajmujemy się projektowaniem grafiki na potrzeby realizacji wydarzeń kulturalnych. Tymczasem nadeszła pandemia – muzea zostały zamknięte, koncerty ucichły, a wszystkie eventy opatrzono adnotacją „odwołane”. Siedzimy w domu i tęsknimy za ludźmi opowiadającymi nam o swoich wizjach, o nowych pomysłach na wydarzenia, w których udział był dla nas nie tylko pracą, ale też niekończącym się źródłem inspiracji i – najzwyczajniej w świecie – możliwością uczenia się nowych rzeczy.

Z tęsknoty – a może z przyzwyczajenia? – tak zastępczo, na ścinkach papierów zaczęły powstawać szkice do serii plakatów czasu zarazy. Każdy o innym charakterze, podobnie jak różnorodny był dla nas czas kwarantanny. Nazwałyśmy je Lapidarium pandemii. Lapidarium to miejsce, gdzie przechowuje się i eksponuje pozostałości, fragmenty czy odłamki kamieni – najczęściej jakiś niepełny obraz dawnej architektury. To miejsce kojarzone z kamiennymi blokami i płytami, zatem z ciężarem, czymś trudnym do udźwignięcia. Z drugiej strony zaś etymologicznie to słowo bliskie jest określeniu „lapidarny”, jakiego często używa się, opisując plakaty – ich lakoniczność, skrótowość – być może dosadność? – i walor, jakim jest wypowiedź pozbawiona ambicji ujęcia pełni złożonego problemu.

Jak jeszcze niedawno promowałyśmy wystawę czy koncert – z wyczuciem, nienachalnie, dbając o osobistą i oryginalną nutę – tak teraz bazgrzemy na kartkach reklamę najważniejszych megaeventów czasów zarazy: pozostania w domu, wsłuchania się w siebie, posłuchania własnych trudnych emocji, docenienia chwili, odpuszczenia…

Biogram

Bang Bang Design – gdański kolektyw graficzny od 10 lat zajmujący się projektowaniem ze szczególnym uwzględnieniem projektowania dla kultury. Grupa współpracowała z wieloma instytucjami kultury w Gdańsku, m. in. Europejskim Centrum Solidarności, Instytutem Kultury Miejskiej, Biurem ds. Kultury Urzędu Miejskiego, Fundacją Centrum Solidarności, Polskim Chórem Kameralnym, Muzeum Gdańska, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia. Prace Bang Bang Design lub projekty, w których kolektyw brał udział były nagradzane lub wyróżniane w konkursach takich jak Sybilla – Konkurs na Wydarzenie Muzealne Roku czy Muzeum Widzialne.

Plakaty zostały udostępnione na licencji CC-BY-NC-ND, co oznacza, że nie możesz tworzyć ich modyfikacji ani wykorzystać komercyjnie, ale możesz użyć ich do dowolnego celu niekomercyjnego oznaczając autora – np. możesz wydrukować sobie dowolny z nich ipowiesić na ścianie. Tu link do plakatów w rozdzielczości do druku:

http://pliki.gdansk2020.eu/hires/

Dorota Androsz oraz Anna Kalwajtys i Artur Lis

Bang Bang Design (Natalia Marszałek,
Katarzyna Postawka, Katarzyna Zwierzyńska, Żaneta Strawiak)

Beniovska

Karolina Bracławiec

Magda Danaj

Dolne Miasto Pany (Kora Tea Kowalska, Szymon Szyszko)

Joanna Duda

Marcin Dymiter (aka emiter)

Elvin Flamingo i Jowita Nowakowska-Gołacka

Joanna Fluder

Gdańsk Necropolitan Orchestra (Maciej Sadowski, Dawid Lipka)

Good Girl Killer (Magda Jędra, Anna Steller)

Filip Ignatowicz

Alicja Karska i Aleksandra Went

Tomasz Kopcewicz

Jacek Kornacki

Anna Królikiewicz

Julia Kul

LASY (Maciej Wojcieszkiewicz, Jacek Prościński)

Aurora Lubos

Honorata Martin

Honorata Martin i Piotr Pawlak

Dorota Nieznalska

Anna Orbaczewska

Patrycja Orzechowska

Magdalena Pela

Jakub Pieleszek

Barbara Piórkowska

Łukasz Ratajczyk

Maciej Salamon

Shoegaze & Dub (Karol Schwarz, Kasia Fortuna, Anna Knoff)

Dominika Skutnik

Iskra

Katarzyna Swinarska

Mariusz Otta

Agnieszka Szreder i Rafał Żwirek

Krzysztof Topolski (Arszyn)

Mikołaj Trzaska i Antoni Trzaska

Dorota Walentynowicz

Olgierd Walicki

Mariusz Waras

Anna Witkowska

Krzysztof Wróblewski

Piotr Wyrzykowski

Tomasz Zabłotny i Paweł Maszota

Grzegorz Zając

Iwona Zając

Marcin Zawicki

Tomek Zerek

Marek Zygmunt

Bang Bang Design (Natalia Marszałek,
Katarzyna Postawka, Katarzyna Zwierzyńska, Żaneta Strawiak)

Beniovska

Karolina Bracławiec

Magda Danaj

Dolne Miasto Pany (Kora Tea Kowalska, Szymon Szyszko)

Joanna Duda

Marcin Dymiter (aka emiter)

Elvin Flamingo i Jowita Nowakowska-Gołacka

Joanna Fluder

Gdańsk Necropolitan Orchestra (Maciej Sadowski, Dawid Lipka)

Good Girl Killer (Magda Jędra, Anna Steller)

Filip Ignatowicz

Alicja Karska i Aleksandra Went

Tomasz Kopcewicz

Jacek Kornacki

Anna Królikiewicz

Julia Kul

LASY (Maciej Wojcieszkiewicz, Jacek Prościński)

Aurora Lubos

Honorata Martin

Honorata Martin i Piotr Pawlak

Dorota Nieznalska

Anna Orbaczewska

Patrycja Orzechowska

Magdalena Pela

Jakub Pieleszek

Barbara Piórkowska

Łukasz Ratajczyk

Maciej Salamon

Shoegaze & Dub (Karol Schwarz, Kasia Fortuna, Anna Knoff)

Dominika Skutnik

Iskra

Katarzyna Swinarska

Mariusz Otta

Agnieszka Szreder i Rafał Żwirek

Krzysztof Topolski (Arszyn)

Mikołaj Trzaska i Antoni Trzaska

Dorota Walentynowicz

Olgierd Walicki

Mariusz Waras

Anna Witkowska

Krzysztof Wróblewski

Piotr Wyrzykowski

Tomasz Zabłotny i Paweł Maszota

Grzegorz Zając

Iwona Zając

Marcin Zawicki

Tomek Zerek

Marek Zygmunt

Wystawa Gdańsk 2020

Redefiniowanie zasad funkcjonowania w świecie to fundament „nowej normalności”, jaką przyniosła pandemia koronawirusa. Niepewność, niezgoda, poczucie zagrożenia – ale często również ciekawość – zdominowały krajobraz mentalny czasu kryzysu, który rozpoczął się nagle w marcu 2020 roku. Obszar kultury należy do tych, które ucierpiały najbardziej i które prawdopodobnie najdłużej ponosić będą konsekwencje zaistniałej sytuacji. Z dnia na dzień odwołano festiwale, koncerty, spotkania, wystawy, czyli wydarzenia będące dla artystów i artystek zarówno niezbędnym narzędziem twórczej ekspresji, możliwością silącego kontaktu z odbiorcami, jak i po prostu źródłem utrzymania. W tych okolicznościach Instytut Kultury Miejskiej postanowił zorganizować interdyscyplinarną wystawę on-line Gdańsk 2020, która z jednej strony jest platformą umożliwiającą odpłatną prezentację prac, z drugiej zaś oddaje głos artystkom i artystom komentującym zmieniającą się rzeczywistość.

Cele wystawy

Celem wystawy jest prezentacja prac, które nawiązują do sytuacji niepewności, izolacji, stanu zagrożenia. Pandemia przyniosła kryzys, ale też wytworzyła niezmiernie interesującą – tak z perspektywy osobistego przeżycia, jak i zjawisk obejmujących środowisko i całe społeczeństwo – sytuację emocjonalną oraz wygenerowała wiele esencjonalnych pytań, do których odnoszą się prezentowane tu prace. Co więcej, kontekst pandemii zmienił wydźwięk wielu istniejących już projektów, które również znalazły dla siebie miejsce na wystawie. Jakie były kryteria udziału? Zgłoszenia do udziału w wystawie przyjmowane były w trybie wolnego naboru, w którym udział mogli wziąć artyści i artystki mieszkający w Gdańsku lub twórczo z nim związani. Zgłoszenia mogły być przesyłane zarówno przez twórców indywidualnych, jak i kolektywy artystyczne. Wyboru dokonywano na podstawie przesłanego opisu pracy, komentarza tłumaczącego, w jaki sposób wpisuje się ona w temat wystawy oraz – w przypadku prac istniejących – dołączonego pliku cyfrowego. W przypadku nowych projektów kluczowy był opis koncepcji oraz możliwość realizacji w wymaganym terminie. Dozwolone było zgłaszanie prac wykonanych w dowolnej technice i dziedzinie, wymogiem pozostawała jedynie możliwość zaprezentowania projektu w trybie on-line.  

Wyniki naboru

W wyniku naboru trwającego od 10 do 21 kwietnia wpłynęło łącznie 437 zgłoszeń, z których kilkuosobowa komisja wybrała 50 prac prezentowanych w wystawie. Wystawę można oglądać od 3 czerwca 2020 roku pod adresem www.gdansk2020.eu.

Budżet wystawy

Część budżetu wystawy przeznaczona na honoraria artystów i artystek to 100 000 zł. Środki te pochodzą z budżetów wydarzeń Instytutu Kultury Miejskiej, z których organizacji instytucja była zmuszona zrezygnować.