Piotr Wyrzykowski

Instrukcja trwania

2010, wideo (z dwukanałowej instalacji wideo)

autor: Piotr Wyrzykowski
tekst: Daniel Muzyczuk 
tłumaczenie: Marcin Turski 
redakcja językowa: Ewa Borawska

Opis pracy

Wideo zatytułowane Instrukcja trwania (2010) powstało jako rozwinięcie mojej instalacji Przeżyją tylko ci, którzy to zaplanowali z 2009 roku. Oparte jest ono na fragmentach tekstu Daniela Muzyczuka opublikowanego w katalogu mojej indywidualnej wystawy, która odbyła się w Galerii Arsenał w Białymstoku.

Z niedowierzaniem obserwuję, że w wyniku pandemii świat opisany i zobrazowany przeze mnie w pracy sprzed 10 lat stał się naszą codziennością. Nie jest jeszcze tak źle jak w Instrukcji trwania – zamiast w bunkrach, zamknięci jesteśmy w naszych domach – ale złowrogi cytat z Ronalda Reagana wybrzmiewa z nową niszczycielską siłą: „Możesz uciekać, lecz się nie ukryjesz”.

Przeżyją tylko ci, którzy to zaplanowali – fragment tekstu D. Muzyczuka (s. 7, Białystok 2009):

„Wycie przeszywa niebo na wskroś (1). Obejrzyj się za siebie, aby po raz ostatni spojrzeć na powierzchnię. Wertykalne przesunięcie na zawsze pozbawi Cię tego widoku, który będziesz skrycie czcić, mimo że zdusisz w sobie słabość. Ściany i warstwa ziemi odgrodzą cię od śmiercionośnego promieniowania. Od tej chwili będziesz miał do dyspozycji tylko sztuczne oświetlenie, którego wpływ na twoje samopoczucie i organizm zapewne okaże się olbrzymi. Kątem oka dostrzegasz starą gazetę ze zdjęciem przemawiającego Ronalda Reagana: »MOŻESZ UCIEKAĆ, LECZ SIĘ NIE UKRYJESZ«. Nic lepszego nie mogło cię powitać w tym nowym, ciasnym świecie, który zbudowano dla takich jak ty lepszych, inteligentniejszych i sprawniejszych niż cały tłum skazany na choroby popromienne i mutacje.”

(1) T. Pynchon, Tęcza grawitacji, przeł. Robert Sudół, Warszawa 2001, s. 9.

Biogram

fot. T. Wyrzykowska

Piotr Wyrzykowski – artysta sztuk wizualnych, performer, scenograf filmowy. Studiował architekturę wnętrz, a następnie malarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku; dyplom uzyskał w Pracowni Intermedialnej prof. Witosława Czerwonki. Wyrzykowski to twórca eksperymentalnych aplikacji mobilnych, wideo, multimedialnych performansów, fotografii, projektów internetowych, instalacji interaktywnych, projekcji w przestrzeni publicznej. W latach 90. aktywnie uczestniczył w gdańskim środowisku artystycznym, angażując się w działania o charakterze społecznym. Był członkiem Stowarzyszenia Aktywności Społecznej prowadzącego galerię C-14, współtworzył Fundację Otwarte Atelier, był wiceprezesem Fundacji Wyspa Progress, współzałożycielem (1995) i dyrektorem artystycznej grupy C.U.K.T. (Centralny Urząd Kultury Technicznej) prekursorsko wykorzystującej Internet do działań artystycznych. Eksperymentując z językiem sztuki i szukając nowych metod komunikacji z widzem, Wyrzykowski należy do grona najważniejszych artystów. Jest autorem pierwszej polskiej pracy internetowej (44) opartej na poczcie królów polskich Matejki. Jego aktualna aktywność z wykorzystaniem najnowszych technologii do kreowania globalnych partycypacyjnych performansów jest rozwinięciem indywidualnych wystąpień z lat 90. Wyrzykowski należy do nielicznego grona polskich artystów, których prace znajdują się w kolekcji MoMA w Nowym Jorku. Jego prace znajdują się również w kolekcjach i archiwach MSN w Warszawie i Wrocławiu oraz Muzeum Sztuki w Łodzi, CSW Zamek czy też prywatnej kolekcji Pinchuk Center w Kijowie.

Dorota Androsz oraz Anna Kalwajtys i Artur Lis

Bang Bang Design (Natalia Marszałek,
Katarzyna Postawka, Katarzyna Zwierzyńska, Żaneta Strawiak)

Beniovska

Karolina Bracławiec

Magda Danaj

Dolne Miasto Pany (Kora Tea Kowalska, Szymon Szyszko)

Joanna Duda

Marcin Dymiter (aka emiter)

Elvin Flamingo i Jowita Nowakowska-Gołacka

Joanna Fluder

Gdańsk Necropolitan Orchestra (Maciej Sadowski, Dawid Lipka)

Good Girl Killer (Magda Jędra, Anna Steller)

Filip Ignatowicz

Alicja Karska i Aleksandra Went

Tomasz Kopcewicz

Jacek Kornacki

Anna Królikiewicz

Julia Kul

LASY (Maciej Wojcieszkiewicz, Jacek Prościński)

Aurora Lubos

Honorata Martin

Honorata Martin i Piotr Pawlak

Dorota Nieznalska

Anna Orbaczewska

Patrycja Orzechowska

Magdalena Pela

Jakub Pieleszek

Barbara Piórkowska

Łukasz Ratajczyk

Maciej Salamon

Shoegaze & Dub (Karol Schwarz, Kasia Fortuna, Anna Knoff)

Dominika Skutnik

Iskra

Katarzyna Swinarska

Mariusz Otta

Agnieszka Szreder i Rafał Żwirek

Krzysztof Topolski (Arszyn)

Mikołaj Trzaska i Antoni Trzaska

Dorota Walentynowicz

Olgierd Walicki

Mariusz Waras

Anna Witkowska

Krzysztof Wróblewski

Piotr Wyrzykowski

Tomasz Zabłotny i Paweł Maszota

Grzegorz Zając

Iwona Zając

Marcin Zawicki

Tomek Zerek

Marek Zygmunt

Bang Bang Design (Natalia Marszałek,
Katarzyna Postawka, Katarzyna Zwierzyńska, Żaneta Strawiak)

Beniovska

Karolina Bracławiec

Magda Danaj

Dolne Miasto Pany (Kora Tea Kowalska, Szymon Szyszko)

Joanna Duda

Marcin Dymiter (aka emiter)

Elvin Flamingo i Jowita Nowakowska-Gołacka

Joanna Fluder

Gdańsk Necropolitan Orchestra (Maciej Sadowski, Dawid Lipka)

Good Girl Killer (Magda Jędra, Anna Steller)

Filip Ignatowicz

Alicja Karska i Aleksandra Went

Tomasz Kopcewicz

Jacek Kornacki

Anna Królikiewicz

Julia Kul

LASY (Maciej Wojcieszkiewicz, Jacek Prościński)

Aurora Lubos

Honorata Martin

Honorata Martin i Piotr Pawlak

Dorota Nieznalska

Anna Orbaczewska

Patrycja Orzechowska

Magdalena Pela

Jakub Pieleszek

Barbara Piórkowska

Łukasz Ratajczyk

Maciej Salamon

Shoegaze & Dub (Karol Schwarz, Kasia Fortuna, Anna Knoff)

Dominika Skutnik

Iskra

Katarzyna Swinarska

Mariusz Otta

Agnieszka Szreder i Rafał Żwirek

Krzysztof Topolski (Arszyn)

Mikołaj Trzaska i Antoni Trzaska

Dorota Walentynowicz

Olgierd Walicki

Mariusz Waras

Anna Witkowska

Krzysztof Wróblewski

Piotr Wyrzykowski

Tomasz Zabłotny i Paweł Maszota

Grzegorz Zając

Iwona Zając

Marcin Zawicki

Tomek Zerek

Marek Zygmunt

Wystawa Gdańsk 2020

Redefiniowanie zasad funkcjonowania w świecie to fundament „nowej normalności”, jaką przyniosła pandemia koronawirusa. Niepewność, niezgoda, poczucie zagrożenia – ale często również ciekawość – zdominowały krajobraz mentalny czasu kryzysu, który rozpoczął się nagle w marcu 2020 roku. Obszar kultury należy do tych, które ucierpiały najbardziej i które prawdopodobnie najdłużej ponosić będą konsekwencje zaistniałej sytuacji. Z dnia na dzień odwołano festiwale, koncerty, spotkania, wystawy, czyli wydarzenia będące dla artystów i artystek zarówno niezbędnym narzędziem twórczej ekspresji, możliwością silącego kontaktu z odbiorcami, jak i po prostu źródłem utrzymania. W tych okolicznościach Instytut Kultury Miejskiej postanowił zorganizować interdyscyplinarną wystawę on-line Gdańsk 2020, która z jednej strony jest platformą umożliwiającą odpłatną prezentację prac, z drugiej zaś oddaje głos artystkom i artystom komentującym zmieniającą się rzeczywistość.

Cele wystawy

Celem wystawy jest prezentacja prac, które nawiązują do sytuacji niepewności, izolacji, stanu zagrożenia. Pandemia przyniosła kryzys, ale też wytworzyła niezmiernie interesującą – tak z perspektywy osobistego przeżycia, jak i zjawisk obejmujących środowisko i całe społeczeństwo – sytuację emocjonalną oraz wygenerowała wiele esencjonalnych pytań, do których odnoszą się prezentowane tu prace. Co więcej, kontekst pandemii zmienił wydźwięk wielu istniejących już projektów, które również znalazły dla siebie miejsce na wystawie. Jakie były kryteria udziału? Zgłoszenia do udziału w wystawie przyjmowane były w trybie wolnego naboru, w którym udział mogli wziąć artyści i artystki mieszkający w Gdańsku lub twórczo z nim związani. Zgłoszenia mogły być przesyłane zarówno przez twórców indywidualnych, jak i kolektywy artystyczne. Wyboru dokonywano na podstawie przesłanego opisu pracy, komentarza tłumaczącego, w jaki sposób wpisuje się ona w temat wystawy oraz – w przypadku prac istniejących – dołączonego pliku cyfrowego. W przypadku nowych projektów kluczowy był opis koncepcji oraz możliwość realizacji w wymaganym terminie. Dozwolone było zgłaszanie prac wykonanych w dowolnej technice i dziedzinie, wymogiem pozostawała jedynie możliwość zaprezentowania projektu w trybie on-line.  

Wyniki naboru

W wyniku naboru trwającego od 10 do 21 kwietnia wpłynęło łącznie 437 zgłoszeń, z których kilkuosobowa komisja wybrała 50 prac prezentowanych w wystawie. Wystawę można oglądać od 3 czerwca 2020 roku pod adresem www.gdansk2020.eu.

Budżet wystawy

Część budżetu wystawy przeznaczona na honoraria artystów i artystek to 100 000 zł. Środki te pochodzą z budżetów wydarzeń Instytutu Kultury Miejskiej, z których organizacji instytucja była zmuszona zrezygnować.