Mariusz Otta

GRY 2020

2020, akryl na płótnie

Opis pracy

Pandemia. Sytuacja, która zaskoczyła ludzi na całym świecie. Powód, dla którego ludzie zostali zmuszeni do ograniczenia swobody i izolowania się w domach. Żyjemy w świecie niepewności, a strach i ryzyko zarażenia zdeterminowały nasze działania. Boimy się wyjść na zewnątrz czy spotkać z kimkolwiek. Upływ czasu nabrał nowego wymiaru i znaczenia.

W obrazach GRA 2020.1 i GRA 2020.2 zainspirowałem się pospolitymi grami, takimi jak gra w statki oraz w kółko i krzyżyk. Często sięgamy po nie w chwilach nudy, dla „zabicia” czasu. Tymczasem w obecnej sytuacji zostaliśmy wciągnięci w grę, w której planszą jest nasze najbliższe otoczenie. Bez naszej świadomości staliśmy się uczestnikami rozgrywki, gdzie o naszej egzystencji, częściej niż my sami, decydują inni. Każdy nasz ruch, każda aktywność są zależne od interakcji i kontaktów z innym uczestnikami gry. Zamknięcie w domu stwarza pozór bezpieczeństwa, jednak i tak jesteśmy narażeni na „ostrzał”, wychodząc na spacer z psem, robiąc konieczne zakupy, załatwiając niezbędne sprawunki. Wybieramy pozornie niezagrożone strefy, a i tak możemy zostać objęci kwarantanną, tylko z powodu przebywania z kimś w tym samym budynku, pod tym samym dachem. Nasze położenie może okazać się statkiem, który właśnie został zatopiony. Stojąc obok siebie, staramy się zachować dystans, a i tak może się okazać, że jesteśmy trzecim kółkiem lub krzyżykiem skreślonym w rzędzie…

Biogram

fot. Filip Przyłuski

Mariusz Otta – artysta rzeźbiarz. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku; dyplom obronił w pracowni prof. Sławoja Ostrowskiego (2010). W swojej twórczości artystycznej skupiony jest na postaci. Jego prace przedstawiają zarówno anatomię, jak i emocjonalny portret człowieka i jego otoczenie. Często używa formy powielania, dzieląc prace na fragmenty, które następnie przetwarza. Multiplikacja elementów daje mu możliwość traktowania ich jako materiału twórczego zarówno w pracach rzeźbiarskich, jak i malarskich i rysunkowych. Jego rzeźby można oglądać w przestrzeni miejskiej Gdańska m.in. na Placu Kobzdeja, w Parku im. Jana Pawła II, Parku Ronalda Reagana oraz w norweskim Oslo. Wybrane wystawy indywidualne artysty: Inwigilacja (Galeria Sztuki Nowy Warzywniak, Gdańsk 2018); Otta. Rzeźba. Rysunek 02 (Galeria Sztuki Park, Gdańsk 2015); Otta. Nowe rysunki (Galeria Sztuki Warzywniak, Gdańsk 2014). Wybrane wystawy zbiorowe: Sztuka z Pomorza (Limoges, Francja 2015); l`Unité dans la Diversité (la Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier, Orleans, Francja 2015); 7a Ruta de l’Art (Castello d’Empuries, Hiszpania 2014); Arts de Gdańsk (Banyoles – Zaragoza, La_Galera – Mollerusa, Hiszpania 2014); HanseArtWorks (Luneburg, Niemcy 2012).

Dorota Androsz oraz Anna Kalwajtys i Artur Lis

Bang Bang Design (Natalia Marszałek,
Katarzyna Postawka, Katarzyna Zwierzyńska, Żaneta Strawiak)

Beniovska

Karolina Bracławiec

Magda Danaj

Dolne Miasto Pany (Kora Tea Kowalska, Szymon Szyszko)

Joanna Duda

Marcin Dymiter (aka emiter)

Elvin Flamingo i Jowita Nowakowska-Gołacka

Joanna Fluder

Gdańsk Necropolitan Orchestra (Maciej Sadowski, Dawid Lipka)

Good Girl Killer (Magda Jędra, Anna Steller)

Filip Ignatowicz

Alicja Karska i Aleksandra Went

Tomasz Kopcewicz

Jacek Kornacki

Anna Królikiewicz

Julia Kul

LASY (Maciej Wojcieszkiewicz, Jacek Prościński)

Aurora Lubos

Honorata Martin

Honorata Martin i Piotr Pawlak

Dorota Nieznalska

Anna Orbaczewska

Patrycja Orzechowska

Magdalena Pela

Jakub Pieleszek

Barbara Piórkowska

Łukasz Ratajczyk

Maciej Salamon

Shoegaze & Dub (Karol Schwarz, Kasia Fortuna, Anna Knoff)

Dominika Skutnik

Iskra

Katarzyna Swinarska

Mariusz Otta

Agnieszka Szreder i Rafał Żwirek

Krzysztof Topolski (Arszyn)

Mikołaj Trzaska i Antoni Trzaska

Dorota Walentynowicz

Olgierd Walicki

Mariusz Waras

Anna Witkowska

Krzysztof Wróblewski

Piotr Wyrzykowski

Tomasz Zabłotny i Paweł Maszota

Grzegorz Zając

Iwona Zając

Marcin Zawicki

Tomek Zerek

Marek Zygmunt

Bang Bang Design (Natalia Marszałek,
Katarzyna Postawka, Katarzyna Zwierzyńska, Żaneta Strawiak)

Beniovska

Karolina Bracławiec

Magda Danaj

Dolne Miasto Pany (Kora Tea Kowalska, Szymon Szyszko)

Joanna Duda

Marcin Dymiter (aka emiter)

Elvin Flamingo i Jowita Nowakowska-Gołacka

Joanna Fluder

Gdańsk Necropolitan Orchestra (Maciej Sadowski, Dawid Lipka)

Good Girl Killer (Magda Jędra, Anna Steller)

Filip Ignatowicz

Alicja Karska i Aleksandra Went

Tomasz Kopcewicz

Jacek Kornacki

Anna Królikiewicz

Julia Kul

LASY (Maciej Wojcieszkiewicz, Jacek Prościński)

Aurora Lubos

Honorata Martin

Honorata Martin i Piotr Pawlak

Dorota Nieznalska

Anna Orbaczewska

Patrycja Orzechowska

Magdalena Pela

Jakub Pieleszek

Barbara Piórkowska

Łukasz Ratajczyk

Maciej Salamon

Shoegaze & Dub (Karol Schwarz, Kasia Fortuna, Anna Knoff)

Dominika Skutnik

Iskra

Katarzyna Swinarska

Mariusz Otta

Agnieszka Szreder i Rafał Żwirek

Krzysztof Topolski (Arszyn)

Mikołaj Trzaska i Antoni Trzaska

Dorota Walentynowicz

Olgierd Walicki

Mariusz Waras

Anna Witkowska

Krzysztof Wróblewski

Piotr Wyrzykowski

Tomasz Zabłotny i Paweł Maszota

Grzegorz Zając

Iwona Zając

Marcin Zawicki

Tomek Zerek

Marek Zygmunt

Wystawa Gdańsk 2020

Redefiniowanie zasad funkcjonowania w świecie to fundament „nowej normalności”, jaką przyniosła pandemia koronawirusa. Niepewność, niezgoda, poczucie zagrożenia – ale często również ciekawość – zdominowały krajobraz mentalny czasu kryzysu, który rozpoczął się nagle w marcu 2020 roku. Obszar kultury należy do tych, które ucierpiały najbardziej i które prawdopodobnie najdłużej ponosić będą konsekwencje zaistniałej sytuacji. Z dnia na dzień odwołano festiwale, koncerty, spotkania, wystawy, czyli wydarzenia będące dla artystów i artystek zarówno niezbędnym narzędziem twórczej ekspresji, możliwością silącego kontaktu z odbiorcami, jak i po prostu źródłem utrzymania. W tych okolicznościach Instytut Kultury Miejskiej postanowił zorganizować interdyscyplinarną wystawę on-line Gdańsk 2020, która z jednej strony jest platformą umożliwiającą odpłatną prezentację prac, z drugiej zaś oddaje głos artystkom i artystom komentującym zmieniającą się rzeczywistość.

Cele wystawy

Celem wystawy jest prezentacja prac, które nawiązują do sytuacji niepewności, izolacji, stanu zagrożenia. Pandemia przyniosła kryzys, ale też wytworzyła niezmiernie interesującą – tak z perspektywy osobistego przeżycia, jak i zjawisk obejmujących środowisko i całe społeczeństwo – sytuację emocjonalną oraz wygenerowała wiele esencjonalnych pytań, do których odnoszą się prezentowane tu prace. Co więcej, kontekst pandemii zmienił wydźwięk wielu istniejących już projektów, które również znalazły dla siebie miejsce na wystawie. Jakie były kryteria udziału? Zgłoszenia do udziału w wystawie przyjmowane były w trybie wolnego naboru, w którym udział mogli wziąć artyści i artystki mieszkający w Gdańsku lub twórczo z nim związani. Zgłoszenia mogły być przesyłane zarówno przez twórców indywidualnych, jak i kolektywy artystyczne. Wyboru dokonywano na podstawie przesłanego opisu pracy, komentarza tłumaczącego, w jaki sposób wpisuje się ona w temat wystawy oraz – w przypadku prac istniejących – dołączonego pliku cyfrowego. W przypadku nowych projektów kluczowy był opis koncepcji oraz możliwość realizacji w wymaganym terminie. Dozwolone było zgłaszanie prac wykonanych w dowolnej technice i dziedzinie, wymogiem pozostawała jedynie możliwość zaprezentowania projektu w trybie on-line.  

Wyniki naboru

W wyniku naboru trwającego od 10 do 21 kwietnia wpłynęło łącznie 437 zgłoszeń, z których kilkuosobowa komisja wybrała 50 prac prezentowanych w wystawie. Wystawę można oglądać od 3 czerwca 2020 roku pod adresem www.gdansk2020.eu.

Budżet wystawy

Część budżetu wystawy przeznaczona na honoraria artystów i artystek to 100 000 zł. Środki te pochodzą z budżetów wydarzeń Instytutu Kultury Miejskiej, z których organizacji instytucja była zmuszona zrezygnować.