Dorota Walentynowicz

Czwarta ściana

2020, seria fotografii wykonywanych eksperymentalną metodą otworkową na czarno-białych negatywach formatu 4×5 cala

Każdego dnia na stronie pojawia się nowe zdjęcie, co odzwierciedla proces powstawania pracy.

Opis pracy

Codziennie od 20 marca, czyli od dnia w którym rząd ogłosił w Polsce stan epidemii, do własnoręcznie skonstruowanej kamery otworkowej wkładam nowy negatyw, siadam przed kamerą, naświetlam i wywołuję. Być może realizację tę można byłoby wpisać w bardzo popularny obecnie nurt „dzienników z czasów zarazy”, gdyby nie to, że jej założeniem nie jest opisanie ani odwzorowanie rzeczywistości. Wręcz przeciwnie, kluczowe dla zrozumienia pracy jest swoiste ćwiczenie utraty kontroli, uzyskiwane poprzez zastosowanie eksperymentalnych środków tworzenia obrazu, takich jak wielokrotna ekspozycja, zagięcia negatywu czy długi czas naświetlania. Nie bez znaczenia jest również brak wizjera w kamerze, który pozwalałby kontrolować kadr. Opisane parametry są zmienne, a rezultaty zaskakujące. Przy użyciu tej metody zdjęcia niejako dokonują się same – jako efekt operacji z wieloma niewiadomymi, bez fizycznego udziału operatora.

W kontekście wystawy Gdańsk 2020 projekt porusza zagadnienia braku kontroli oraz stanu niepewności, ale nie robi tego w sposób opisowy, lecz poprzez twórcze przetworzenie – niejako „przeprogramowanie” – samego medium fotografii i podważenie zasad uznawanych za optymalne dla osiągnięcia idealnego wizerunku i wiernego odwzorowania rzeczywistości. Obrazy, które w ten sposób powstają, zbudowane są z elementów przypadkowych: prześwietlenia, przypadkowego kadrowania, nałożenia na siebie obrazów. Prawa fizyki (optyka) przejmują kontrolę nad obrazem, zniekształcając odniesienia do przedmiotu przedstawienia. A przedmiotem tym jestem ja i moje najbliższe otoczenie – siłą rzeczy, w sytuacji społecznego odosobnienia, zdjęcia powstawały w domu, z pomocą dostępnych rekwizytów, co odnosi tę realizację do tematu obecnie niepewnych warunków pracy artystek i artystów. Elementy powtarzające się na obrazach to fragmenty okien, nieba, drzew, roślin pokojowych, ale też przebłyski twarzy mojej i mojego dziecka, którym się w tym czasie zajmuję.

Biogram

fot. Vasilis Fluoris

Dorota Walentynowicz – artystka sztuk wizualnych, pracuje w obszarze fotografii, nowych mediów, instalacji i performansu. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (fotografia, MA 2005) i Królewskiej Akademii Sztuki w Hadze NL (Art-Science, MA 2007). Charakterystyczną cechą jej twórczości jest ciągły proces dialektycznego sprzężenia pomiędzy technologią i naturą, teorią i praktyką, logiką i intuicyjnym poznaniem. Laureatka licznych stypendiów (m.in. Stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Holenderskiego Stypendium im. Huygensa), uczestniczka rezydencji artystycznych (m.in. Kunsthalle w Krems, Museumsquartier w Wiedniu, Kunsthalle Andratx, Apollonia European Art Exchanges w Strasbourgu, PACT Zollverein w Essen). Instalacje i fotografie Walentynowicz prezentowane były m.in. w Muzeum Folkwang w Essen, w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, na Biennale sztuki WRO we Wrocławiu, na festiwalu Transmediale w Berlinie, w Instytucie Mediów V2 w Rotterdamie, w Kunstlerhaus w Wiedniu, w Austriackim Forum Kultury w Warszawie, w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku, w Muzeum Fotografii w Amsterdamie, w Fundacji Stroom w Hadze, w Galerii Bunkier Sztuki w Krakowie, w Gdańskiej Galerii Miejskiej, w Galerii Lisy Ruyter w Wiedniu, w Kunstverein w Salzburgu. Dorota Walentynowicz jest członkinią międzynarodowego kolektywu artystycznego <dienstag abend> i kolektywu kuratorskiego pisze/mówi/robi.

Dorota Androsz oraz Anna Kalwajtys i Artur Lis

Bang Bang Design (Natalia Marszałek,
Katarzyna Postawka, Katarzyna Zwierzyńska, Żaneta Strawiak)

Beniovska

Karolina Bracławiec

Magda Danaj

Dolne Miasto Pany (Kora Tea Kowalska, Szymon Szyszko)

Joanna Duda

Marcin Dymiter (aka emiter)

Elvin Flamingo i Jowita Nowakowska-Gołacka

Joanna Fluder

Gdańsk Necropolitan Orchestra (Maciej Sadowski, Dawid Lipka)

Good Girl Killer (Magda Jędra, Anna Steller)

Filip Ignatowicz

Alicja Karska i Aleksandra Went

Tomasz Kopcewicz

Jacek Kornacki

Anna Królikiewicz

Julia Kul

LASY (Maciej Wojcieszkiewicz, Jacek Prościński)

Aurora Lubos

Honorata Martin

Honorata Martin i Piotr Pawlak

Dorota Nieznalska

Anna Orbaczewska

Patrycja Orzechowska

Magdalena Pela

Jakub Pieleszek

Barbara Piórkowska

Łukasz Ratajczyk

Maciej Salamon

Shoegaze & Dub (Karol Schwarz, Kasia Fortuna, Anna Knoff)

Dominika Skutnik

Iskra

Katarzyna Swinarska

Mariusz Otta

Agnieszka Szreder i Rafał Żwirek

Krzysztof Topolski (Arszyn)

Mikołaj Trzaska i Antoni Trzaska

Dorota Walentynowicz

Olgierd Walicki

Mariusz Waras

Anna Witkowska

Krzysztof Wróblewski

Piotr Wyrzykowski

Tomasz Zabłotny i Paweł Maszota

Grzegorz Zając

Iwona Zając

Marcin Zawicki

Tomek Zerek

Marek Zygmunt

Bang Bang Design (Natalia Marszałek,
Katarzyna Postawka, Katarzyna Zwierzyńska, Żaneta Strawiak)

Beniovska

Karolina Bracławiec

Magda Danaj

Dolne Miasto Pany (Kora Tea Kowalska, Szymon Szyszko)

Joanna Duda

Marcin Dymiter (aka emiter)

Elvin Flamingo i Jowita Nowakowska-Gołacka

Joanna Fluder

Gdańsk Necropolitan Orchestra (Maciej Sadowski, Dawid Lipka)

Good Girl Killer (Magda Jędra, Anna Steller)

Filip Ignatowicz

Alicja Karska i Aleksandra Went

Tomasz Kopcewicz

Jacek Kornacki

Anna Królikiewicz

Julia Kul

LASY (Maciej Wojcieszkiewicz, Jacek Prościński)

Aurora Lubos

Honorata Martin

Honorata Martin i Piotr Pawlak

Dorota Nieznalska

Anna Orbaczewska

Patrycja Orzechowska

Magdalena Pela

Jakub Pieleszek

Barbara Piórkowska

Łukasz Ratajczyk

Maciej Salamon

Shoegaze & Dub (Karol Schwarz, Kasia Fortuna, Anna Knoff)

Dominika Skutnik

Iskra

Katarzyna Swinarska

Mariusz Otta

Agnieszka Szreder i Rafał Żwirek

Krzysztof Topolski (Arszyn)

Mikołaj Trzaska i Antoni Trzaska

Dorota Walentynowicz

Olgierd Walicki

Mariusz Waras

Anna Witkowska

Krzysztof Wróblewski

Piotr Wyrzykowski

Tomasz Zabłotny i Paweł Maszota

Grzegorz Zając

Iwona Zając

Marcin Zawicki

Tomek Zerek

Marek Zygmunt

Wystawa Gdańsk 2020

Redefiniowanie zasad funkcjonowania w świecie to fundament „nowej normalności”, jaką przyniosła pandemia koronawirusa. Niepewność, niezgoda, poczucie zagrożenia – ale często również ciekawość – zdominowały krajobraz mentalny czasu kryzysu, który rozpoczął się nagle w marcu 2020 roku. Obszar kultury należy do tych, które ucierpiały najbardziej i które prawdopodobnie najdłużej ponosić będą konsekwencje zaistniałej sytuacji. Z dnia na dzień odwołano festiwale, koncerty, spotkania, wystawy, czyli wydarzenia będące dla artystów i artystek zarówno niezbędnym narzędziem twórczej ekspresji, możliwością silącego kontaktu z odbiorcami, jak i po prostu źródłem utrzymania. W tych okolicznościach Instytut Kultury Miejskiej postanowił zorganizować interdyscyplinarną wystawę on-line Gdańsk 2020, która z jednej strony jest platformą umożliwiającą odpłatną prezentację prac, z drugiej zaś oddaje głos artystkom i artystom komentującym zmieniającą się rzeczywistość.

Cele wystawy

Celem wystawy jest prezentacja prac, które nawiązują do sytuacji niepewności, izolacji, stanu zagrożenia. Pandemia przyniosła kryzys, ale też wytworzyła niezmiernie interesującą – tak z perspektywy osobistego przeżycia, jak i zjawisk obejmujących środowisko i całe społeczeństwo – sytuację emocjonalną oraz wygenerowała wiele esencjonalnych pytań, do których odnoszą się prezentowane tu prace. Co więcej, kontekst pandemii zmienił wydźwięk wielu istniejących już projektów, które również znalazły dla siebie miejsce na wystawie. Jakie były kryteria udziału? Zgłoszenia do udziału w wystawie przyjmowane były w trybie wolnego naboru, w którym udział mogli wziąć artyści i artystki mieszkający w Gdańsku lub twórczo z nim związani. Zgłoszenia mogły być przesyłane zarówno przez twórców indywidualnych, jak i kolektywy artystyczne. Wyboru dokonywano na podstawie przesłanego opisu pracy, komentarza tłumaczącego, w jaki sposób wpisuje się ona w temat wystawy oraz – w przypadku prac istniejących – dołączonego pliku cyfrowego. W przypadku nowych projektów kluczowy był opis koncepcji oraz możliwość realizacji w wymaganym terminie. Dozwolone było zgłaszanie prac wykonanych w dowolnej technice i dziedzinie, wymogiem pozostawała jedynie możliwość zaprezentowania projektu w trybie on-line.  

Wyniki naboru

W wyniku naboru trwającego od 10 do 21 kwietnia wpłynęło łącznie 437 zgłoszeń, z których kilkuosobowa komisja wybrała 50 prac prezentowanych w wystawie. Wystawę można oglądać od 3 czerwca 2020 roku pod adresem www.gdansk2020.eu.

Budżet wystawy

Część budżetu wystawy przeznaczona na honoraria artystów i artystek to 100 000 zł. Środki te pochodzą z budżetów wydarzeń Instytutu Kultury Miejskiej, z których organizacji instytucja była zmuszona zrezygnować.