Redefiniowanie zasad funkcjonowania w świecie to fundament „nowej normalności”, jaką przyniosła pandemia koronawirusa. Niepewność, niezgoda, poczucie zagrożenia – ale często również ciekawość – zdominowały krajobraz mentalny czasu kryzysu.
Wystawa Gdańsk 2020 zorganizowana przez Instytut Kultury Miejskiej oddaje głos artystkom i artystom komentującym zmieniającą się rzeczywistość i swoje uczucia związane z sytuacją, która z dnia na dzień odgrodziła nas od rytmów i trajektorii naszych prywatnych normalności.

Dorota Androsz, Anna Kalwajtys, Artur Lis

ZOOM IT | Makro Zbliżenia

Bang Bang Design (Natalia Marszałek, Katarzyna Postawka, Katarzyna Zwierzyńska, Żaneta Strawiak)

Lapidarium pandemii

Beniovska (Paulina Czerek)

Izolacja

Karolina Bracławiec

Oddech nie-działania

Magda Danaj

Nie ma wyjścia

Dolne Miasto Pany (Kora Tea Kowalska i Szymon Szyszko)

Cztery fazy kryzysu (na podstawie życia oraz Geralda Caplana)

Joanna Duda

COVInstastory

Marcin Dymiter aka emiter

Muzyka na czas pandemii 2020

Elvin Flamingo i Jowita Nowakowska-Gołacka

Symbiotyczność tworzenia VOL.2 [Self Cells Portrait]

Joanna Fluder

Nadejdzie wiatr

Gdańsk Necropolitan Orchestra (Maciej Sadowski i Dawid Lipka)

puste miasto Gdańsk

Good Girl Killer
(Magda Jędra, Anna Steller)

OK?

Filip Ignatowicz

Screenshoty z czasu kwarantanny

Iskra

pytania ostateczne

Alicja Karska i Aleksandra Went

Pieszo latając

Tomasz Kopcewicz

Odyseja 2020

Jacek Kornacki

Korona I, Korona II, Korona III

Anna Królikiewicz

Stół

Julia Kul

Ministerstwo Anomii

LASY

LA/ /SY

Aurora Lubos

Antoni Kępiński „Poznanie chorego w czasie zarazy”

Honorata Martin

Bańka

Honorata Martin i Piotr Pawlak

Dzień dobry

Dorota Nieznalska

bez tytułu

Anna Orbaczewska

Zapis z ostatniego miesiąca

Patrycja Orzechowska

Lament pochowanej wody

Magdalena Pela

Ok, do usłyszenia

Jakub Pieleszek

Kwarantanna 2020

Barbara Piórkowska

Terra abscondita. Zielnik kwarantanny

Łukasz Ratajczyk

Nowa normalność 2.0

Maciej Salamon

Firma portretowa M. Salamon, 2020

Shoegaze & Dub (Karol Schwarz, Kasia Fortuna, Anna Knoff)

Szubienica (ft. Wymaz)

Dominika Skutnik  

Pandemia

Katarzyna Swinarska

My—Wspólny organizm

Mariusz Otta

GRY 2020

Agnieszka Szreder i Rafał Żwirek

Jak umarło morze, 2020

Krzysztof Topolski (Arszyn)

Ciche Miasto Gdańsk

Mikołaj Trzaska, Antoni Trzaska 

Spacerniak, czyli »To nie jest nasz Promised Land«

Dorota Walentynowicz

Czwarta ściana

Olo Walicki

Buda, baza, gawra

Mariusz Waras

#fakemural

Ania Witkowska

Piktogramy czasu zarazy

Krzysztof Wróblewski

In touch

Piotr Wyrzykowski

Instrukcja trwania

Tomasz Zabłotny, Paweł Maszota

Mały Dom na Szynach

Grzegorz Zając

Czerwone koło

Iwona Zając

Ziemia domaga się ciała

Marcin Zawicki

Dies Irae

Tomek Zerek

Lock down

Marek Zygmunt

Expecting Mahomet

Dorota Androsz oraz Anna Kalwajtys i Artur Lis

Bang Bang Design (Natalia Marszałek,
Katarzyna Postawka, Katarzyna Zwierzyńska, Żaneta Strawiak)

Beniovska

Karolina Bracławiec

Magda Danaj

Dolne Miasto Pany (Kora Tea Kowalska, Szymon Szyszko)

Joanna Duda

Marcin Dymiter (aka emiter)

Elvin Flamingo i Jowita Nowakowska-Gołacka

Joanna Fluder

Gdańsk Necropolitan Orchestra (Maciej Sadowski, Dawid Lipka)

Good Girl Killer (Magda Jędra, Anna Steller)

Filip Ignatowicz

Alicja Karska i Aleksandra Went

Tomasz Kopcewicz

Jacek Kornacki

Anna Królikiewicz

Julia Kul

LASY (Maciej Wojcieszkiewicz, Jacek Prościński)

Aurora Lubos

Honorata Martin

Honorata Martin i Piotr Pawlak

Dorota Nieznalska

Anna Orbaczewska

Patrycja Orzechowska

Magdalena Pela

Jakub Pieleszek

Barbara Piórkowska

Łukasz Ratajczyk

Maciej Salamon

Shoegaze & Dub (Karol Schwarz, Kasia Fortuna, Anna Knoff)

Dominika Skutnik

Iskra

Katarzyna Swinarska

Mariusz Otta

Agnieszka Szreder i Rafał Żwirek

Krzysztof Topolski (Arszyn)

Mikołaj Trzaska i Antoni Trzaska

Dorota Walentynowicz

Olgierd Walicki

Mariusz Waras

Anna Witkowska

Krzysztof Wróblewski

Piotr Wyrzykowski

Tomasz Zabłotny i Paweł Maszota

Grzegorz Zając

Iwona Zając

Marcin Zawicki

Tomek Zerek

Marek Zygmunt

Bang Bang Design (Natalia Marszałek,
Katarzyna Postawka, Katarzyna Zwierzyńska, Żaneta Strawiak)

Beniovska

Karolina Bracławiec

Magda Danaj

Dolne Miasto Pany (Kora Tea Kowalska, Szymon Szyszko)

Joanna Duda

Marcin Dymiter (aka emiter)

Elvin Flamingo i Jowita Nowakowska-Gołacka

Joanna Fluder

Gdańsk Necropolitan Orchestra (Maciej Sadowski, Dawid Lipka)

Good Girl Killer (Magda Jędra, Anna Steller)

Filip Ignatowicz

Alicja Karska i Aleksandra Went

Tomasz Kopcewicz

Jacek Kornacki

Anna Królikiewicz

Julia Kul

LASY (Maciej Wojcieszkiewicz, Jacek Prościński)

Aurora Lubos

Honorata Martin

Honorata Martin i Piotr Pawlak

Dorota Nieznalska

Anna Orbaczewska

Patrycja Orzechowska

Magdalena Pela

Jakub Pieleszek

Barbara Piórkowska

Łukasz Ratajczyk

Maciej Salamon

Shoegaze & Dub (Karol Schwarz, Kasia Fortuna, Anna Knoff)

Dominika Skutnik

Iskra

Katarzyna Swinarska

Mariusz Otta

Agnieszka Szreder i Rafał Żwirek

Krzysztof Topolski (Arszyn)

Mikołaj Trzaska i Antoni Trzaska

Dorota Walentynowicz

Olgierd Walicki

Mariusz Waras

Anna Witkowska

Krzysztof Wróblewski

Piotr Wyrzykowski

Tomasz Zabłotny i Paweł Maszota

Grzegorz Zając

Iwona Zając

Marcin Zawicki

Tomek Zerek

Marek Zygmunt

Wystawa Gdańsk 2020

Redefiniowanie zasad funkcjonowania w świecie to fundament „nowej normalności”, jaką przyniosła pandemia koronawirusa. Niepewność, niezgoda, poczucie zagrożenia – ale często również ciekawość – zdominowały krajobraz mentalny czasu kryzysu, który rozpoczął się nagle w marcu 2020 roku. Obszar kultury należy do tych, które ucierpiały najbardziej i które prawdopodobnie najdłużej ponosić będą konsekwencje zaistniałej sytuacji. Z dnia na dzień odwołano festiwale, koncerty, spotkania, wystawy, czyli wydarzenia będące dla artystów i artystek zarówno niezbędnym narzędziem twórczej ekspresji, możliwością silącego kontaktu z odbiorcami, jak i po prostu źródłem utrzymania. W tych okolicznościach Instytut Kultury Miejskiej postanowił zorganizować interdyscyplinarną wystawę on-line Gdańsk 2020, która z jednej strony jest platformą umożliwiającą odpłatną prezentację prac, z drugiej zaś oddaje głos artystkom i artystom komentującym zmieniającą się rzeczywistość.

Cele wystawy

Celem wystawy jest prezentacja prac, które nawiązują do sytuacji niepewności, izolacji, stanu zagrożenia. Pandemia przyniosła kryzys, ale też wytworzyła niezmiernie interesującą – tak z perspektywy osobistego przeżycia, jak i zjawisk obejmujących środowisko i całe społeczeństwo – sytuację emocjonalną oraz wygenerowała wiele esencjonalnych pytań, do których odnoszą się prezentowane tu prace. Co więcej, kontekst pandemii zmienił wydźwięk wielu istniejących już projektów, które również znalazły dla siebie miejsce na wystawie. Jakie były kryteria udziału? Zgłoszenia do udziału w wystawie przyjmowane były w trybie wolnego naboru, w którym udział mogli wziąć artyści i artystki mieszkający w Gdańsku lub twórczo z nim związani. Zgłoszenia mogły być przesyłane zarówno przez twórców indywidualnych, jak i kolektywy artystyczne. Wyboru dokonywano na podstawie przesłanego opisu pracy, komentarza tłumaczącego, w jaki sposób wpisuje się ona w temat wystawy oraz – w przypadku prac istniejących – dołączonego pliku cyfrowego. W przypadku nowych projektów kluczowy był opis koncepcji oraz możliwość realizacji w wymaganym terminie. Dozwolone było zgłaszanie prac wykonanych w dowolnej technice i dziedzinie, wymogiem pozostawała jedynie możliwość zaprezentowania projektu w trybie on-line.  

Wyniki naboru

W wyniku naboru trwającego od 10 do 21 kwietnia wpłynęło łącznie 437 zgłoszeń, z których kilkuosobowa komisja wybrała 50 prac prezentowanych w wystawie. Wystawę można oglądać od 3 czerwca 2020 roku pod adresem www.gdansk2020.eu.

Budżet wystawy

Część budżetu wystawy przeznaczona na honoraria artystów i artystek to 100 000 zł. Środki te pochodzą z budżetów wydarzeń Instytutu Kultury Miejskiej, z których organizacji instytucja była zmuszona zrezygnować.