Redefiniowanie zasad funkcjonowania w świecie to fundament „nowej normalności”, jaką przyniosła pandemia koronawirusa. Niepewność, niezgoda, poczucie zagrożenia – ale często również ciekawość – zdominowały krajobraz mentalny czasu kryzysu. Wystawa Gdańsk 2020, która została zorganizowana przez Instytut Kultury Miejskiej w dniach 3 czerwca – 11 września 2020, oddała głos artystkom i artystom komentującym zmieniającą się rzeczywistość i swoje uczucia związane z sytuacją, która z dnia na dzień odgrodziła nas od rytmów i trajektorii naszych prywatnych normalności.

Artyści i artystki, którzy wzięli udział w wystawie Gdańsk 2020:

Dorota Androsz, Anna Kalwajtys, Artur Lis „ZOOM IT | Makro Zbliżenia”,
Bang Bang Design (Natalia Marszałek, Katarzyna Postawka, Katarzyna Zwierzyńska,
Żaneta Strawiak) „Lapidarium Pandemii – cykl plakatów”,
Beniovska (Paulina Czerek) „Izolacja”,
Karolina Bracławiec „Oddech nie – działania”,
Magda Danaj „Nie ma wyjścia”,
Dolne Miasto Pany (Kora Tea Kowalska, Szymon Szyszko) „Cztery fazy kryzysu (na podstawie
życia i Geralda Caplana)”,
Joanna Duda „COVINSTASTORY”,
Marcin Dymiter „EMITER MUZYKA NA CZAS PANDEMII 2020”,
Elvin Flamingo i Jowita Nowakowska-Gołacka „The Symbiosity of Creation VOL.2 (Self Cells
Portrait)”,
Joanna Fluder „Nadejdzie wiatr”,
Gdańsk Necropolitan Orchestra (Maciej Sadowski, Dawid Lipka) „Puste miasto Gdańsk”,
Good Girl Killer (Magda Jędra, Anna Steller) „OK?”,
Filip Ignatowicz „Screenshoty z czasu kwarantanny”,
Iskra „pytania ostateczne”,
Alicja Karska i Aleksandra Went „Pieszo latając”,
Tomasz Kopcewicz „Odyseja 2020”,
Jacek Kornacki „Korona I”, „Korona II”, „Korona III”,
Anna Królikiewicz „Stół”, Julia Kul „Ministerstwo Anomii”,
LASY (Maciej Wojcieszkiewicz, Jacek Prościński) „LA/ /SY”,
Aurora Lubos „Antoni Kępiński w czasie zarazy”,
Honorata Martin „Bańka”,
Honorata Martin i Paweł Pawlak „Dzień dobry”,
Dorota Nieznalska bez tytułu,
Anna Orbaczewska „Zapis z ostatniego miesiąca”,
Patrycja Orzechowska „Lament pochowanej wody”,
Magdalena Pela „Ok, do usłyszenia”,
Jakub Pieleszek „Kwarantanna 2020”,
Barbara Piórkowska „Terra abscondita. Zielnik kwarantanny”,
Łukasz Ratajczyk „Nowa normalność 2.0”,
Maciej Salamon „Firma portretowa M. Salamon”,
Shoegaze & Dub (Karol Schwarz, Kasia Fortuna, Anna Knoff) „Szubienica (ft. Wymaz)”,
Dominika Skutnik „Pandemia”,
Katarzyna Swinarska „My—Wspólny organizm”,
Mariusz Otta „Gry 2020”,Agnieszka Szreder i Rafał Żwirek „Jak umarło morze”,Krzysztof Topolski (Arszyn) „Ciche Miasto Gdańsk”,Mikołaj Trzaska i Antoni Trzaska „Spacerniak, czyli This Is Not a Promised Land”,
Dorota Walentynowicz „ćwiczenia z utraty kontroli”,
Olgierd Walicki „Buda, baza, gawra”,
Mariusz Waras „#fakemural”,
Ania Witkowska „Piktogramy czasu zarazy”,
Krzysztof Wróblewski „We are in touch”,
Piotr Wyrzykowski „Instrukcja trwania”,
Tomasz Zabłotny i Paweł Maszota „Mały Dom na Szynach”,
Grzegorz Zając „Czerwone koło”,
Iwona Zając „Ziemia domaga się ciała”,
Marcin Zawicki „Dies Irae” (fragment serii malarskiej),
Tomek Zerek „Lock down”,
Marek Zygmunt „Expecting Mahomet”.

Dorota Androsz oraz Anna Kalwajtys i Artur Lis

Bang Bang Design (Natalia Marszałek,
Katarzyna Postawka, Katarzyna Zwierzyńska, Żaneta Strawiak)

Beniovska

Karolina Bracławiec

Magda Danaj

Dolne Miasto Pany (Kora Tea Kowalska, Szymon Szyszko)

Joanna Duda

Marcin Dymiter (aka emiter)

Elvin Flamingo i Jowita Nowakowska-Gołacka

Joanna Fluder

Gdańsk Necropolitan Orchestra (Maciej Sadowski, Dawid Lipka)

Good Girl Killer (Magda Jędra, Anna Steller)

Filip Ignatowicz

Alicja Karska i Aleksandra Went

Tomasz Kopcewicz

Jacek Kornacki

Anna Królikiewicz

Julia Kul

LASY (Maciej Wojcieszkiewicz, Jacek Prościński)

Aurora Lubos

Honorata Martin

Honorata Martin i Piotr Pawlak

Dorota Nieznalska

Anna Orbaczewska

Patrycja Orzechowska

Magdalena Pela

Jakub Pieleszek

Barbara Piórkowska

Łukasz Ratajczyk

Maciej Salamon

Shoegaze & Dub (Karol Schwarz, Kasia Fortuna, Anna Knoff)

Dominika Skutnik

Iskra

Katarzyna Swinarska

Mariusz Otta

Agnieszka Szreder i Rafał Żwirek

Krzysztof Topolski (Arszyn)

Mikołaj Trzaska i Antoni Trzaska

Dorota Walentynowicz

Olgierd Walicki

Mariusz Waras

Anna Witkowska

Krzysztof Wróblewski

Piotr Wyrzykowski

Tomasz Zabłotny i Paweł Maszota

Grzegorz Zając

Iwona Zając

Marcin Zawicki

Tomek Zerek

Marek Zygmunt

Bang Bang Design (Natalia Marszałek,
Katarzyna Postawka, Katarzyna Zwierzyńska, Żaneta Strawiak)

Beniovska

Karolina Bracławiec

Magda Danaj

Dolne Miasto Pany (Kora Tea Kowalska, Szymon Szyszko)

Joanna Duda

Marcin Dymiter (aka emiter)

Elvin Flamingo i Jowita Nowakowska-Gołacka

Joanna Fluder

Gdańsk Necropolitan Orchestra (Maciej Sadowski, Dawid Lipka)

Good Girl Killer (Magda Jędra, Anna Steller)

Filip Ignatowicz

Alicja Karska i Aleksandra Went

Tomasz Kopcewicz

Jacek Kornacki

Anna Królikiewicz

Julia Kul

LASY (Maciej Wojcieszkiewicz, Jacek Prościński)

Aurora Lubos

Honorata Martin

Honorata Martin i Piotr Pawlak

Dorota Nieznalska

Anna Orbaczewska

Patrycja Orzechowska

Magdalena Pela

Jakub Pieleszek

Barbara Piórkowska

Łukasz Ratajczyk

Maciej Salamon

Shoegaze & Dub (Karol Schwarz, Kasia Fortuna, Anna Knoff)

Dominika Skutnik

Iskra

Katarzyna Swinarska

Mariusz Otta

Agnieszka Szreder i Rafał Żwirek

Krzysztof Topolski (Arszyn)

Mikołaj Trzaska i Antoni Trzaska

Dorota Walentynowicz

Olgierd Walicki

Mariusz Waras

Anna Witkowska

Krzysztof Wróblewski

Piotr Wyrzykowski

Tomasz Zabłotny i Paweł Maszota

Grzegorz Zając

Iwona Zając

Marcin Zawicki

Tomek Zerek

Marek Zygmunt

Wystawa Gdańsk 2020

Redefiniowanie zasad funkcjonowania w świecie to fundament „nowej normalności”, jaką przyniosła pandemia koronawirusa. Niepewność, niezgoda, poczucie zagrożenia – ale często również ciekawość – zdominowały krajobraz mentalny czasu kryzysu, który rozpoczął się nagle w marcu 2020 roku. Obszar kultury należy do tych, które ucierpiały najbardziej i które prawdopodobnie najdłużej ponosić będą konsekwencje zaistniałej sytuacji. Z dnia na dzień odwołano festiwale, koncerty, spotkania, wystawy, czyli wydarzenia będące dla artystów i artystek zarówno niezbędnym narzędziem twórczej ekspresji, możliwością silącego kontaktu z odbiorcami, jak i po prostu źródłem utrzymania. W tych okolicznościach Instytut Kultury Miejskiej postanowił zorganizować interdyscyplinarną wystawę on-line Gdańsk 2020, która z jednej strony jest platformą umożliwiającą odpłatną prezentację prac, z drugiej zaś oddaje głos artystkom i artystom komentującym zmieniającą się rzeczywistość.

Cele wystawy

Celem wystawy jest prezentacja prac, które nawiązują do sytuacji niepewności, izolacji, stanu zagrożenia. Pandemia przyniosła kryzys, ale też wytworzyła niezmiernie interesującą – tak z perspektywy osobistego przeżycia, jak i zjawisk obejmujących środowisko i całe społeczeństwo – sytuację emocjonalną oraz wygenerowała wiele esencjonalnych pytań, do których odnoszą się prezentowane tu prace. Co więcej, kontekst pandemii zmienił wydźwięk wielu istniejących już projektów, które również znalazły dla siebie miejsce na wystawie. Jakie były kryteria udziału? Zgłoszenia do udziału w wystawie przyjmowane były w trybie wolnego naboru, w którym udział mogli wziąć artyści i artystki mieszkający w Gdańsku lub twórczo z nim związani. Zgłoszenia mogły być przesyłane zarówno przez twórców indywidualnych, jak i kolektywy artystyczne. Wyboru dokonywano na podstawie przesłanego opisu pracy, komentarza tłumaczącego, w jaki sposób wpisuje się ona w temat wystawy oraz – w przypadku prac istniejących – dołączonego pliku cyfrowego. W przypadku nowych projektów kluczowy był opis koncepcji oraz możliwość realizacji w wymaganym terminie. Dozwolone było zgłaszanie prac wykonanych w dowolnej technice i dziedzinie, wymogiem pozostawała jedynie możliwość zaprezentowania projektu w trybie on-line.  

Wyniki naboru

W wyniku naboru trwającego od 10 do 21 kwietnia wpłynęło łącznie 437 zgłoszeń, z których kilkuosobowa komisja wybrała 50 prac prezentowanych w wystawie. Wystawę można oglądać od 3 czerwca 2020 roku pod adresem www.gdansk2020.eu.

Budżet wystawy

Część budżetu wystawy przeznaczona na honoraria artystów i artystek to 100 000 zł. Środki te pochodzą z budżetów wydarzeń Instytutu Kultury Miejskiej, z których organizacji instytucja była zmuszona zrezygnować.